عنوان خبرهای نظرات سیاسی

یاداشت : شورای اسلامی شیشه ای شهر ساوه قدم اول

یاداشت : شورای اسلامی شیشه ای شهر ساوه قدم اول

یاد داشت : مدیر مسوول ...محمد رضا علیزاده

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سه یاداشت انتخابات 96 ساوه الکترونیکی

سه یاداشت انتخابات 96 ساوه الکترونیکی

سه یاداشت انتخابات 96 ساوه الکترونیکی

سه یاداشت انتخابات 96 ساوه الکترونیکی

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

خورشید ساوه با حضورخادمان امام رضا (ع)منتشر شد

مردم مدیریت نظامی برای شهرداری را برنگزیده اند

بزرگترین اشتباه شورا اسلامی شهر ساوه در حال تحقق است

ولایت فقیه ، پادشاهی ،خلیفه گری یا خط قرمز نیست .

تراش دردناک مداد آگاهی مردم باسوهان احمدی نژاد

قانون برگرفته از شرع آری تفسیر به رای اسلام نه

نماینده

جای خالی برنامه جامع 1404ساوه

14 نفر در خبرگان قصد انتخاب دیگری داشتند جدیدترین روایت هاشمی از انتخاب رهبری

سردار نقدی:همهمه و شعارهای اختلافی در اجتماعات این روزها خواست دشمن است

مسببان توهین به ارکان نظام (رییس جمهور)درمسجد انقلاب ساوه در سخنرانی نبویان