نوشتارعلیزاده(پیامک:200020009999)

سخن روز *************شاد کردن جامعه ........... شادی و خنده وقتی مهیا می شود که ما بخواهیم ؛ ولی اشتباه آنستکه فکر کنیم شاد بودن جامعه خواندن نار ناری است یا در وجه مثبتش دست زدن با مداحی . بدون شک شاد بودن جامعه با خیلی مسائل ارتباط دارد از اقتصاد و سیاست تا عدالت و ... عده ای از ناآگاهی به حداقل تفکر بسنده کرده اند و بجای سپردن مهندسی شادی آفرینی باز هم دنبال همان دست برهم زدن هستند با روشهای مختلف مثبت ومنفی هستند که اگر قرار بود جواب دهد امروز نباید کاسه چه کنم چه کنم دست می گرفتیم .عدم توجه به راهکار های متخصصین واقعی با هوش تفکر اجتماعی بالا هر روز بیشتر ما را در مسیر انحراف به سمت شادی های جنگ نرم دشمن می کشاند.امکانات آماده شده در شهر ما مانند پارک بانوان همان قدر شادی آفرین است که پل رو گذر اینکار را می کند ولی هنوز بسیار کارها ناتمام است و باید التماس دانشمندان ساوجی را برای دادن راهکار کنیم از جامعه شناسان تا سیاست شناسان و روانشناسان از متخصصین ورزشی تا هنردانان.عدالت در تقسیم اسپانسرینگ ورزشکاران و هنرمندان همان قدر شادی آفرین است که ساخت مرکز آسیب های اجتماعی شادی آفرین است و البته بکارگیری متخصصین همان قدر موثر است که عدم بکارگیری در غیر تخصص و از طرفی پاسخگویی همان قدر مثبت و تداوم بخش کار مدیران است که فرار از پسخگویی . در مسائل فرهنگی ارزان کردن یک مسیر است و در اختیار قرار دادن امکان استفاده برای همه بهتر و کاربردی تر است اگر بخواهیم عدالت فرهنگی برای همه مردم و حداقل برای همه دانش آموز ان داشته باشیم .چند بلیط رایگان استخر و سینما با باز بودن زمان در طول سال می تواند شادی را عادلانه نماید و البته هزینه آنرا هم شورا های شهر و روستا می توانند تامین کنند چون بسیاری از خانواده ها عادت و شناخت قرار دادن اینگونه مسائل در سبد خانواده اشان را فرا نگرفته یا نمی توانند و باید از این مسیر آنها را عادت داد و نقدی کاری هزینه کارهای دیگر می شود فی المثل بجاد کمک های نقدی فقز به نیازمندان بهتر است قسمتی هم برای مسائل فرهنگی اختصاص یابداز استخر و سینما تا پارک بازی و کارت کتابخانه و سالن مطالعه ارشاد و بن کتاب .در کلامی مصرانه و شادانه باید مسوولین همه پاسخگو و پیشنهاد پذیر باشند و در صورت اشتباه ، خود را با معذرت خواهی در مسیر اصلاح قرار داده و شادی را در خود و دیگران نهادینه کنند تا مردم و جامعه ای شاد داشته باشیم

حاضرین در سایت

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزیده اخبار سیاسی

گزیده اخبار فرهنگی

گزیده گفتار فرهنگی

گزیده اخبار اجتماعی

گزیده گفتار اجتماعی

گزیده اخبار ورزشی

گزیده گفتار ورزشی

گزیده اخبار روستاها

گزیده گفتار سیاسی