نوشتارعلیزاده(پیامک:200020009999)

سخن روز ....یارگیری انتخابات شورای اسلامی96 ساوه کلید خورد......اهلیت داشتن همان تخصص داشتن است و کسانیکه اهلیت ندارند نباید تصمیم گیرنده باشند و اگر تصمیم گیرنده شوند یا ما با دست خود چنین فرصتی را به آنها بدهیم در حیف که نه در هدر دادن بیت المال توسط آنها شریکیم و در دنیا و عقبی باید پاسخگو باشیم.غیرمتخصص بودن در مسائل مختلف همه ما را شامل می شوند و جالب آنکه ما می توانیم در هر مساله ای نظر بدهیم ولی این به منزله تصمیم ساز شدن نطرات نیست و متخصص باید تصمیم اجرایی یا نهایی بگیرد و اشکالات کار را هم او با دید تخصصی اش باید حل نماید.تفکیک قوا در نظام کشور پیش بینی همین تفکیک تخصص است گرچه تعامل بین تفکرات جایگاه ویژه ای دارد. از طرفی اظهارات مسوولین رده بالا با مشاوره صورت می گیرد و بعبارتی هر سخنی در پس پرده اش ساعت ها مشاوره انجام شده است.اینکه حقی که ما با نظر خود در اختیار دیگران قرار می دهیم چرا فراموش می شود هم از ناتوانی و ضعف ما در پیگیری امور مان و نقض قانون است در هرجامعه باید از مهمترین نکات توجه به نظر متخصصان باشدو نه نظرات روزمره ما در جامعه.مشکل دیگر ضعف مفرط قانون در ریز کارها جامعه است که سالهاست رودخانه خروشان کشور گاه وبیگاه متلاطم می سازد.سال 96انتخابات دیگری داریم در ساوه یارگیری آغاز شده و تغییر تفکرات و استفاده از تجارب قبلی خیلی ها را بسمت تشکیل گروه انداخته و نکته حائز توجه آنست تا ما بتوانیم شورا های شهرو روستای پویاتری آماده سازیم. گروه ها برای ارائه لیست برای هر کمیسیون یک نفر را در لیست قرار دهندکه اولا متخصص و صاحب نظروالبته دارای تجربه اجرایی امور آن کمیسیون باشدو تعهدش را در عمل در عدم استفاده از رانت ها در عمل ثابت کرده باشدو درآن صورت مردم هم برای اولین بارشایدبه گروهی قوی تر رای دهندو از کف دموکراسی عبور کنیم.در این لیست گروه ها می توان گزینه های شهرداری را نیز گنجاند تا دموکراسی را قبل از ورود به صحن شورا یاد بگیریم

حاضرین در سایت

ما 201 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزیده اخبار سیاسی

گزیده اخبار فرهنگی

گزیده گفتار فرهنگی

گزیده اخبار اجتماعی

گزیده گفتار اجتماعی

گزیده اخبار ورزشی

گزیده گفتار ورزشی

گزیده اخبار روستاها

گزیده گفتار سیاسی