نوشتارعلیزاده(پیامک:200020009999)

سرمقاله *************پایان ماراتن ساوه انتخابات مجلس شورا ی اسلامی با برگزاری موفقیت آمیز در حوزه ساوه و زرندیه با رقابتی فشرده و نفس گیر تمام شد و بهره بردار ی از حضور پر رنگ مردم آغاز گردید . شتابزدگی و بی تجربگی اظهار نظر از مشخصه های کم تاثیر در برابر آگاهی های پر رنگ مردم شهرمان است که مبارک ترین ثمره انتخابات اخیر است.امروز با منتخبی مواجه هستیم که باید مراقبت بسیار کند تا اسیر بازی های کند و تند روان نشود . فقط حدود 1400 روز به پایان فرصت خدمت گذاریش مانده و شمارش معکوس آغاز شده است . اگر آینده و خیر الدنیا و الاخره را ملاک باشد باید از هرگونه شتابزدگی در تغییرات بدور و جناح بازی را برزمین گذاشته و با برگزیدن برترین ها و فقط ملاک خدمتگذاری به این مهم دست یافت هرگونه عدول ازعدالت و دوری از مردم تجربه سقوط را در پی دارد ؟

حاضرین در سایت

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزیده اخبار سیاسی

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات خود مطلع نماییدگزیده اخبار فرهنگی

گزیده گفتار فرهنگی

گزیده اخبار اجتماعی

گزیده گفتار اجتماعی

گزیده اخبار ورزشی

گزیده گفتار ورزشی

گزیده اخبار روستاها

گزیده گفتار سیاسی