نوشتارعلیزاده(پیامک:200020009999)

یا دداشت روز : قانون انتخابات(تخلف سابق) باید سریع اجرایی شود. بدون شک در هر انتخاباتی آنچه مهم است اجرای قانون است و تخلف از هر کسی نادیده گرفته نمی شود ولی اگر تخلف را مسوول انجام داده باشد برخورد نسبت به تاثیرگزار ی سنجیده می شود و ضمن آنکه هر چه فرد دارای مسوولیت بالاتر باشد سرعت و میزان عمل باید سریع تر و شدید تر باشد . اگر تخلف را رییس جمهور انجام دهد قابل قیاس با فرماندار نیست و یا تخلف نماینده ولی فقیه قابل قیاس با رهبر جامعه نیست تابرسد قیاس مسوولین ادارات با مردم عادی که باز هم قیاس مع الفارق است و بدون شک همه از مجریان و ناظران قانون انتظار دارند هر تخلفی به نسبت وجه خود سرعت مناسب برخورد را داشته باشد و طولانی کردن یا پذیرفتن اعمال هر زیاده خواهی از طرف هر فردی عین خلاف است و برای مجری قانون نیز زمان بر کردن پسندیده نیست . میزان جرم یا تخلف متفاوت است یک فرد عادی ممکن است فریادش در طرفداری از یک نفر بجای نرسد ولی اظهار نظر یک مسوول ممکن است تفکر جامعه یا شهر ما را تغییر دهد. انتخابات نزدیک است و انتظار برخورد سریع و بدور از حق وتو باید انجام شود و به هیچ کس نباید ترحم کردکه گناهش از همه حق الناس ها سنگین تر است چون باعث ترویج تخلف در مهمترین رکن نظام می شود و بماند... :محمدرضا علیزاده ..............................توهم تهمت سرایی رسانه ای ؛ نتیجه اش دلسردی مردم ازنظام است ... بس کنید؟یادداشت مدیر مسوول در نشریه خورشید ساوه 11 توهم تهمت سرایی رسانه ای ؛ نتیجه اش دلسردی مردم ازنظام است ... بس کنید؟ قانون فصل الخطاب برخورد با مسوولین خاطی است ولی اینکه هر روز مسوولی را پای پاسخ به توهمات تهمت سرایی بکشانیم غلط و ظلم به نظام است ولی باید راهی پیدا کرد که بتوانیم خاطیان اصلی را بیابیم . نتیجه هر توهم تهمت را بهتر است ببینیم به ئفع کدام جریان است ؛ هر وقت فریادی از توهم به گوش می رسد باید در پس پرده اش برخورد با معضل یا اشتباهی باشدکه از نای ساده لوحان بیرون می زندکه در جریان اصل توهم نیستند. توجه به این نکته که برخورد قانونی ؛ به موقع و غیر رسانه ای با تخلفات در هر سطح ومقامی اگر باشد شایعه پراکنی یا غوغا سالاری پر رو های اجتماعی -سیاسی کمرنگ می شود، پس برخورد به موقع لازمه رفع توهمات است. در بخش دیگر اظلاع رسانی بموقع است که همه بدانندچرا فلان طرح می خواهد اجرا شود یا فلان قرارداد نوشته شودو بدانیم همه اسرار نظام نوشتنی نیست و گاها سیاست بازی با دشمنان است. اما آنانکه از همه این تهمت سرایی ها نفع می برند نفع طلبانی هستند که چه در شهرداری باشند یا دولت از اجرای قانون دلگیرنداما در صورت برخورد های قانونمند با توهم سرایان و خاطیان در هر لباس ؛ پست و مقام ادامه حیات نظام مستدام ترمی شود ؛ چون تهمت سرایی ها نتیجه اش دلسردی و لطمه به اعتماد مردم است و کسی جز دشمنان منتظر این فرصت نیستند ؛که دو جنبه دارد یکی وهابیون و فرقه های ضاله که منتظرند بسرایند شیعه و ولایت فقیه نمی تواند جمهوری اسلامی را اداره کند و دوم استعمارگران هستند که از هر موج ما ؛ با تعقل موج سوار ی بر افکار ما را رصد می کنند . بهتر است هر چه سریع تر بساط توهمات را با درایت قانونمندی بدون رسانه پراکنی شروع کنیم و منافع نظام را فدای حرافی نکنیم این ساده لوحی ها بس است اعتمادمردم به نظام خیلی مهمتر از همه توهم سرایان است . بهتر آنستکه در سطح مسوولین رده بالا رییس جمهور و شهردار تهران با هم بیانیه ای صادر کنندو در آن برخورد قانونمند با خاطیان و متخلفان شایعه پراکن را بخواهند تا اعتماد مردم به نظام صد چندان شود. اما در شهر ما ؛ بهتر است همه طبق قانون برای رفاه مردم بیندیشیم نباید فرصت خدمت بهم و مردم را در سایه تفکر مشاوران ساده گو ، تفرقه ساز و کوته اندیش از دست دهیم و پشنهاد می کنم مسوولین شهر در بیانیه مشترکی با تاکید بر استقبال از بازرسی ها از کلیه ادارات کمافی السابق ؛ برشایعات خط بطلان کشند تا با اتحادی روزافزون تفکر ساده اندیشان و تفرقه افکنان را با این سیاست ؛ ادب ؛ هدایت , و شکوفایی ساوه را بالنده تر سازیم .............................. محمدرضا علیزاده

حاضرین در سایت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزیده اخبار سیاسی

گزیده اخبار فرهنگی

گزیده گفتار فرهنگی

گزیده اخبار اجتماعی

گزیده گفتار اجتماعی

گزیده اخبار ورزشی

گزیده گفتار ورزشی

گزیده اخبار روستاها

گزیده گفتار سیاسی