نوشتارعلیزاده(پیامک:200020009999)

نماینده وام دار مردم است نه گروه های سیاسی، وامدار اهل بیت است نه گروه های اصول گرا ، اصلاح طلب ، پیروان ولایت یا دفاتراین و آن و احزاب من در آوری وامدار فرهنگ ایرانی - اسلامی است نه تعصبات جاهلیت معاصر وامدار تصمیم متخصصان است نه تخصص فردیت محوری و نه وام های دوران انتخاب با تقسیم پست و مقام

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزیده اخبار سیاسی

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات خود مطلع نماییدگزیده اخبار فرهنگی

گزیده گفتار فرهنگی

گزیده اخبار اجتماعی

گزیده گفتار اجتماعی

گزیده اخبار ورزشی

گزیده گفتار ورزشی

گزیده اخبار روستاها

گزیده گفتار سیاسی