طرح استانی شدن انتخابات طرح ماندن است نا ماناندگاری تغییر نظام نیمه ریاستی -پارلمانی به پارلمانی محض شتابزده تغییر دیپلماسی با توجه به قدرت نرم بالای ما (نفوذ) با اسراییل ، تمام متفکران صهیونیسم را مبهوت می کند

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت

زندگینامه

گزیده اخبار ورزشی

 • 1
 • 2
Prev Next

متولیان باشگاه شهردار ی هوشمندانه تر

07-02-1394 Hits:14 اخبار ورزشی Super User

متولیان باشگاه شهردار ی هوشمند...

Read more

ورزش ودولت آقای روحانی 


07-02-1394 Hits:13 اخبار ورزشی Super User

ورزش ودولت آقای روحانی 
: دولت...

Read more

گزیده مقالات ورزشی

Error: No articles to display

گزیده اخبار اجتماعی

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ریشه فرقه گرایی

07-02-1394 Hits:14 اخبار اجتماعی Super User

ریشه فرقه گرایی درعدم عدالت فر...

Read more

تغییرسنخیت جمعیت ساوه

07-02-1394 Hits:14 اخبار اجتماعی Super User

برهم خوردن سنخیت وتجمع جمعیت ز...

Read more

تجربه قومیتگرایی
 گسیختگی؟

07-02-1394 Hits:11 اخبار اجتماعی Super User

تجربه قومیتگرایی
 گسیختگی؟ تجر...

Read more

گزیده مقالات اجتماعی

گزیده اخبار سیاسی

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ریشه فرقه گرایی

03-02-1394 Hits:14 اخبار سیاسی Super User

ریشه فرقه گرایی درعدم عدالت فر...

Read more

سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی نوید صلح …

07-02-1394 Hits:15 اخبار سیاسی Super User

انقلاب اسلامی با تفکر بازدارند...

Read more

تغییررژیم ریاستی به پارلمانی وطرح استانی…

07-02-1394 Hits:12 اخبار سیاسی Super User

شتابزده وغیرفنی و در جهت ماندگ...

Read more

گزیده مقالات سیاسی

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

بازنگری در دیپلماسی نرم ما با اسراییل

07-02-1394 Hits:14 مقالات سیاسی Super User

نیاز به بازنگری در دیپلماسی ور...

Read more

تشکیل تمدن ایرانی _اسلامی به بهانه مذاکر…

07-02-1394 Hits:13 مقالات سیاسی Super User

تشکیل تمدن ایرانی _اسلامی به ب...

Read more

نظر رهبری قابل نظر است.

07-02-1394 Hits:14 مقالات سیاسی Super User

وظیفه همه ماهماهنگی بارهبری اس...

Read more

گزیده اخبار فرهنگی

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

فرهنگ کار مجموعه ایی تخصصی

07-02-1394 Hits:9 اخبار فرهنگی Super User

۱.فرهنگ کار مجموعه ایی تخصصی ا...

Read more

شبکه های اجتماعی اضطرار امروز الزام فردا…

07-02-1394 Hits:12 اخبار فرهنگی Super User

افسوس پس فردا نشود؟
( سازمان م...

Read moreماتشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت :

07-02-1394 Hits:13 اخبار فرهنگی Super Userماتشنگان خدمتیم نه شیفتگان ق...

Read more

گزیده مقالات فرهنگی