عنوان خبرهای گفتار اجتماعی

طالبی ساوه

حجت الاسلام حاج آقا قربانی

پیشنهاد احداث دو شهرک در منطقه کوهپایه

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

دریاچه نمک قم حتما باید احیا شود

نگاه عادلانه به نقاط مختلف شهری، در افتتاح پارک فدک

نگاه عادلانه به نقاط مختلف شهری، در افتتاح پارک فدک

آنکس که تخصص نداردوکاری را می پذیردبی تقواست

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

یا داشت : یک کلمه حرف حساب ؟ با همه گوش های ناشنوا

یا داشت : یک کلمه حرف حساب ؟ با همه گوش های ناشنوا

نگاهی گذرا بر جنبش های سیاسی و اسلامی

حماسه اقتصادی معجزه تعامل در فکر مسوولین را میطلبد نه نصب شعار

لزوم بازساری تفکر مدیریت شوراهای اداری استانی و شهرستانی

تندرو: اگر بخواهد مانند سلف تاریخی اشان که در خانه غر قر کرده بود باشندشاید بر همه ارکان نظام (حتی رهبری )که فعلا خط قرمزی است که جرات آنرا نداشته اند عبور کنند نیز خواهند تاخت.

پیش بینی اقتصادی:پس از توافق

پرونده آقاتون ؟ احمدی نژاد؟؟فعلا دست گرمی ؟؟؟

44تعامل راه خروج از رکود با برخورد با انواع رانت ها

اقای فرماندار: تعامل ارگان ها جهاد امروز ماست.

انتقادات و پیشنهادات ؟ سرانجام..