عنوان خبرهای نظرات اجتماعی

شوراوشهردار ساوه نخریدن نردبان بلندنجات وظیفه قطعی شماست

یاداشت : شورای اسلامی شیشه ای شهر ساوه قدم اول

یاداشت : شورای اسلامی شیشه ای شهر ساوه قدم اول

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

فاز نخست بوستان فدک با استقبال پرشور شهروندان مورد بهره برداری قرار گرفت

فاز نخست بوستان فدک با استقبال پرشور شهروندان مورد بهره برداری قرار گرفت

یا داشت: می خواهم ننویسم ؟

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

مدیران ماندگار ساوجی محمد مطهری

هشداربه سکوت،غوغاسالاران سکوت ما را با استیضاح به ورطه بازی نکشانند؟ و دولت عقلا را به چالش؟

به عنوان شهروند

تخصصگرایی، تعامل در ساوه؟

نجات جوانی 38 ساله در زرندیه

قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

تشکر ازشورا و شهردار، چند باره کاری را متوقف کند

تشکیلاتی شدن وبلاگ نویسان اضطرار امروز ؛ الزام فردا ؟؟افسوس پس فردا نشود
.

چند سوال برای تفکر :پاسخ آگاهاندن است ، و آگاهانیدن میطلبد؟

رادیو ساوه بدلی کجا ؛رادیو ساوه اصلی کجا؟