عنوان خبرهای اخبار اجتماعی

زمین خواری و بیت المال در ساوه

محسنی اژه‌ای: ریشه حقوق‌های نجومی در دولت احمدی‌نژاد بود

محسنی اژه‌ای: ریشه حقوق‌های نجومی در دولت احمدی‌نژاد بود

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

حکایت تلخ ولی واقعی از تاریخ منتخب منتصب ساوه ؟

یاد داشت : پل ورسک ساوه و رضا شاه

روابط عمومی فرمانداری ساوه رتبه اول استان مرکزی

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

مخالفت صریح با ورود هر شهردار غیر ساوجی به صحن شورای جدید...

زمین خواری و بیت المال در ساوه

جذب380 نیروی بومی در آموزش وپرورش ساوه

افتتاح میراث معماری فرهنگی (آب انبار میرزا حسین عاملی) ساوه نزدیک است

عملکردی برای رفتن و ماندگاری

خشک شدن پارک جنگلی

معاملات حضرات میلیاردربعنوان زمین خوارو باغ خواررا متوقف کنید

لزوم بازساری تفکر مدیریت شوراهای اداری استانی و شهرستانی

پسته زرندیه

تشکر ازشورا و شهردار ساوه

با تشکر از شروع روندجدید مثبت ترافیکی

ماموریت ها سامانه مدیریت شهری137