ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتظار دختران ساوه بسر می رسد

نوید به همشهریان گرامی ساوه / هنرستان هنرهای زیبا (غیر دولتی ) ساوه با رشته های مورد نظر شما همشهریان با بهره گیری از تجارب اساتید سینما و هنر کشور آماده خدمتگزاری می شود /هنرستان هنرهای زیبای دختران در ایجاد زمینه های علمی و آموزشی رشته های مختلف هنری برای هنرجویان شرایط لازم ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی را فراهم می آورد./برنامه ریزی دقیق برای سال جدید تحصیلی انجام گرفته که شامل نشست های تخصصی ، کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مطرح کشور و چند جشنواره هنری برای پویاتر شدن هر چه بیشتر هنرستان است . منتظر خبرهای تکمیلی باشید

انتظار دختران ساوه بسر می رسد / نوید به همشهریان گرامی ساوه / هنرستان هنرهای زیبا (غیر دولتی ) ساوه با رشته های مورد نظر شما همشهریان با بهره گیری از تجارب اساتید سینما و هنر کشور آماده خدمتگزاری می شود /هنرستان هنرهای زیبای دختران در ایجاد زمینه های علمی و آموزشی رشته های مختلف هنری برای هنرجویان شرایط لازم ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی را فراهم می آورد./برنامه ریزی دقیق برای سال جدید تحصیلی انجام گرفته که شامل نشست های تخصصی ، کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مطرح کشور و چند جشنواره هنری برای پویاتر شدن هر چه بیشتر هنرستان است . منتظر خبرهای تکمیلی باشید

بازگشت به صفحه اصلی