ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییر ارکان مدیریتی شایسته سالار ساوه به نفع حفظ منافع مردم نیست

بحث همگرایی و واگرایی و این جور مسائل مسائلی بسیار پیش پا افتاده تر از آن است که نتوانیم استانی به مرکز یت ساوه نداشته باشیم و استانی داشته باشیم که بتواند کشور را به عنوان یک نگین و الگو بنمایاند و برای داشتن همه آنچه که شایسته آن هستیم می بایست مسئولین رده بالای شهرستان هایمان و شایستگان در مناسبشان مستدام بمانند تا بتوانیم با برنامه ریزی تحقق آینده بهتری را رقم زنیم . محمدرضا علیزاده

تغییر ارکان مدیریتی شایسته سالار ساوه به نفع حفظ منافع مردم نیست شایسته سالارانی که در جهت حفظ منافع مردم تلاش می کنند وقتی شایستگی شان کاملاً بارز می شود متاسفانه شاهد تغییر می باشیم که شامل همه قوا و امامان جمعه هم می شود. تغییر نفس پیشرفت برای توسعه است ولی ساوه در حال حاضر نیازمند تغییرات در اضافه شدن ارکان مدیریتی شایسته تر‌ است نه تغییر در رفتن شایستگان . ساوه وزرندیه با مشخصات استثنایی و سابقه و پیشینه تاریخی بسیار بلند آوازه و طولانی با قدمتی هزاران ساله با داشتن صنعت اول کشور و محصولات با برندجهانی در کشاورزی مثل انار وپسته استعداد های عجیب و غریب در همه زمینه ها دارد و یکی از شهرستان‌های است که می بایست در تغییرات تقسیمات جدید کشوری به طور کامل این موضوع در ک شود و شاید داشتن ارکان شایسته‌سالاری و حفظ آنها بتوانند این شایستگی را در همگرایی با استان بیشتر نماید ولی تغییرات پی در پی و عدم حفظ شایستگان می‌تواند همه این امکان را متزلزل نمایند . شهرستان ساوه با داشتن حاشیه شهری بسیار سنگین و مهاجرت هایی با نرخ های بالای کشوری در بسیاری از زمینه ها که برخی مسئولین هم در پس پرده بدان معترفند که سال‌هاست در حسرت داشتن بسیاری مسائل پیش پا افتاده مانده است و به حفظ شایستگان نیازمندیم . نداشتن یک سینما یایک ورزشگاه مدرن واقعاً کار سختی نیست که ابتر مانده است . شهری که در اول انقلاب با داشتن یک بیمارستان مدرن برای شهری ۲۰ هزار نفری بوده امروز نیز همان بیمارستان را با تغییراتی خود درآوری وگاها غیرتخصصی بار‌ شهری ۲۰۰ هزار نفری و شهرستانی ۴۰۰ هزار نفری را می کشدومعلوم تا 10 سال دیگر بیمارستانی آماده شود . استعداد های این شهرستان خاصیت متنوع و صاحب سبک بودن‌‌ را دارد که گاها کشور را تغذیه می کند و در ورزش که این روزها فضای مجازی و حقیقی را کم و بیش مورد تفقد قرار داده با داشتن استعداد های بسیار می‌تواند با تقویت و تخصص گرایی در یکسال کارهایی در حد ره صد ساله در یک شب را بپیماید و در بحث هنر کیف انگلیسی مرحوم سید ضیاء‌الدین دری و آنچه که در ارکان مدیریتی کشور کمابیش داریم از این جمله اند . ایجاد حس نوگرایی و زیبا گرایی در قالب اتحاد در شهرستان های ساوه و زرندیه می تواند آینده بهتری را برای ایران رقم زند . بحث همگرایی و واگرایی و این جور مسائل مسائلی بسیار پیش پا افتاده تر از آن است که نتوانیم استانی به مرکز یت ساوه نداشته باشیم و استانی داشته باشیم که بتواند کشور را به عنوان یک نگین و الگو بنمایاند و برای داشتن همه آنچه که شایسته آن هستیم می بایست مسئولین رده بالای شهرستان هایمان و شایستگان در مناسبشان مستدام بمانند تا بتوانیم با برنامه ریزی تحقق آینده بهتری را رقم زنیم . بحث این روزها انتخابات‌است که باید گزینه‌ای در این‌حد داشته باشیم و حفظ شایستگان و اضافه شدنشان جز لاینفک رشد و توسعه است و انشاالله که بتوانیم در این زمینه ها بهترین ها را در شایستگی حفظ وبرگزینیم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

بازگشت به صفحه اصلی