ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حذف تیم داری شهرداری ساوه حذف برند جوانان ورزشی ساوه است

شورای شهری که تیم داری حرفه ای را جذف کرد نسبت به پیشینه ورزش شهر و بویژه فوتسال بی اهمیت و البته بی اطلاع است . فوتسال ایران با نام شهرداری ساوه عجین است ولی عدم توانایی بهنگام در مدیریت ونظارت خود را ، شورا با پاک کردن صورت مسئله می خواهد حل کند . تیم داری شهرداری به هیچ عنوان منع قانونی ندارد و بحث هزینه تیم داری هم از ضعف خودتان است . کاری بلد نیستید به اهلش واگذار کنیدچرا اصل حقانیت جوانان را برهم می زنیدواز کجا چنین حقی را بدست آورده اید. مگر فوتسال را شما لیگ برتری کرده اید که امروز در لیگ یک آنرا رها می کنید چنین حقی ندارید . تیم فوتسال شهرداری خانه جوانان این شهر بوده و هست و شما حق چنین کاری نداشته ونه دارید . همانطور قطعا در جریان نیستید واصلا نمی دانید و مطلع م نیستید واهل مشاوره هم نیستید حد اقل می پرسیدید از کجا این تیم آمده که شماها با ندانم کاری هایتان والبته تحت تاییر این تیم را به این روز انداخته اید. این تیم پس از صعود به لیگ برتر از اداره ورزش به شهرداری در لیگ برتر به امانت داده شده واگر قرار بر عدم تیمداری است باید این تیم در لیگ برتر به اداره ورز ش واگذار شود وبعبارتی سال ها تلاش هیات فوتبال وهزینه اداره ورزش را بر باد داده اید. سال گذشته به مدد مسوولین دلسوز جوانان این شهر از جمله فرماندار اسبق جناب بهاروند و شهردار محترم جناب حسینی و دوستداران ورزش این تیم در لیگ برتر در ساعات آخر ماند ولی عدم تخصص و نظارت شماها این تیم را به سقوط کشاندو الان هم از فرماندار محترم و پرتلاش در بازگرداندن و ابطال مصوبه ناکارشناسانه شورای شهر ساوه مانند سال گذشته کمک می طلبیم . جوانان این شهر دستاویز شورایی نیستند که هر روز نوای برای خود بزند واین تیم با ضعف شماها در نظارت تخصصی سقوط کرده وامید که بتوانید آنرا به لیگ برتر بازگردانید تا متوجه شوید یک نسل این شهر چه کشیده اند تا این تیم لیگ برتری شود. ضمن آنکه استاندار محترم و همینطور اداره کل ورزش وجوانان بخوبی می دانند این تیم برند استان مرکزی است و نباید بسادگی از کنار یک مصوبه ناکارشناسانه عبور کرد از این رو درخواست بررسی این تصمیم اشتباه را داریم . ومن الله توفیق محمدرضا علیزاده مسوول اسبق اداره ورزش و جوانان ساوه

حذف تیم داری شهرداری ساوه حذف برند جوانان ورزشی ساوه است. شورای شهری که تیم داری حرفه ای را جذف کرد نسبت به پیشینه ورزش شهر و بویژه فوتسال بی اهمیت و البته بی اطلاع است . فوتسال ایران با نام شهرداری ساوه عجین است ولی عدم توانایی بهنگام در مدیریت ونظارت خود را ، شورا با پاک کردن صورت مسئله می خواهد حل کند . تیم داری شهرداری به هیچ عنوان منع قانونی ندارد و بحث هزینه تیم داری هم از ضعف خودتان است . کاری بلد نیستید به اهلش واگذار کنیدچرا اصل حقانیت جوانان را برهم می زنیدواز کجا چنین حقی را بدست آورده اید. مگر فوتسال را شما لیگ برتری کرده اید که امروز در لیگ یک آنرا رها می کنید چنین حقی ندارید . تیم فوتسال شهرداری خانه جوانان این شهر بوده و هست و شما حق چنین کاری نداشته ونه دارید . همانطور قطعا در جریان نیستید واصلا نمی دانید و مطلع م نیستید واهل مشاوره هم نیستید حد اقل می پرسیدید از کجا این تیم آمده که شماها با ندانم کاری هایتان والبته تحت تاییر این تیم را به این روز انداخته اید. این تیم پس از صعود به لیگ برتر از اداره ورزش به شهرداری در لیگ برتر به امانت داده شده واگر قرار بر عدم تیمداری است باید این تیم در لیگ برتر به اداره ورز ش واگذار شود وبعبارتی سال ها تلاش هیات فوتبال وهزینه اداره ورزش را بر باد داده اید. سال گذشته به مدد مسوولین دلسوز جوانان این شهر از جمله فرماندار اسبق جناب بهاروند و شهردار محترم جناب حسینی و دوستداران ورزش این تیم در لیگ برتر در ساعات آخر ماند ولی عدم تخصص و نظارت شماها این تیم را به سقوط کشاندو الان هم از فرماندار محترم و پرتلاش در بازگرداندن و ابطال مصوبه ناکارشناسانه شورای شهر ساوه مانند سال گذشته کمک می طلبیم . جوانان این شهر دستاویز شورایی نیستند که هر روز نوای برای خود بزند واین تیم با ضعف شماها در نظارت تخصصی سقوط کرده وامید که بتوانید آنرا به لیگ برتر بازگردانید تا متوجه شوید یک نسل این شهر چه کشیده اند تا این تیم لیگ برتری شود. ضمن آنکه استاندار محترم و همینطور اداره کل ورزش وجوانان بخوبی می دانند این تیم برند استان مرکزی است و نباید بسادگی از کنار یک مصوبه ناکارشناسانه عبور کرد از این رو درخواست بررسی این تصمیم اشتباه را داریم . ومن الله توفیق محمدرضا علیزاده مسوول اسبق اداره ورزش و جوانان ساوه

بازگشت به صفحه اصلی