ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرمانداری ساوه دستگاه های متولی را فراخواند مرگ درکمین است

حتما باید عده ای غرق شوند بعد بیدار شوید و کاسه چه کنم سر بگیرید و مطمئنا آنوقت عذری پذیرفته نیست و باید پاسخگوی قانون باشید و می دانید سخت است . محمرضا علیزاده

فرمانداری ساوه دستگاه های متولی را فراخواند مرگ درکمین است . (شخصا در مراجعه هم شنا کردن مردم را مشاهده کرده ام و هم عدم رعایت مسائل بهداشتی ) جان مردم هم برای خودشان و هم برای دستگاه های مرتبط کم اهمیت است . دستگاه های متولی امدادی در مورد اوضاع نامناسب سد الغدیرساوه خاموش اند . حتما باید عده ای غرق شوند بعد بیدار شوید و کاسه چه کنم سر بگیرید و مطمئنا آنوقت عذری پذیرفته نیست و باید پاسخگوی قانون باشید و می دانید سخت است . با توجه به حضور خیل عظیم مردم درپشت سد الغدیر واستفاده تفریحی و شنا در سدالغدیر ساوه . اول اینکه احتمال غریق در سد با توجه به افزایش دما افزایش خواهد یافت که نیازمند تصمیمات اجرایی دستگاههای متولی است واز جمله تابلوهای هشدار دهنده و دوم آمادگی دستگاه های امدادی برای امدادرسانی سریع . مطلب بعدی رعایت مسائل بهداشتی در حاشیه سد الغدیر است که متاسفانه خیلی زشت وزننده شده که اول می بایست همشهریان رعایت کنند و همدیگر را به رعایت بیشتر دعوت کنند و دوم اینکه آب این سد نهایتا برای آبیاری است وبرای شرب هم ممکن است استفاده شود و عدم رعایت آسیب زاست . در هر صورت اصل اول رعایت کردن این مسائل توسط مردم است ولی برای این منظور چه خطرات جانی و چه موارد بهداشتی وظیفه مردمی از وظیفه دستگاه های متولی کم نمی کند. برای دومین بار است این مورد را متذکر می شویم و خبری از تصمیم معین و مشخصی نیست و در صورت هر گونه حادثه دستگاه های متولی باید پاسخگوی قانون برای عدم توجه داشته باشند. هنوز خاطره های تلخ مرگ های مکرر در سد را فراموش نکرده ایم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی