ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرماندار ساوه بخواند تغییر بخشدارمرکزی صحیح نبود

این تغییر نتیجه مشاوره بود یا مشاعره

آقای فرماندار ساوه بخواند تغییر بخشدارمرکزی صحیح نبود⁉️ این تغییر نتیجه مشاوره بود یا مشاعره یادش بخیر نماینده ای داشتیم بنام مرحوم حسین اسلامی وقتی بدون اذنش فرماندارگلستانی فر جابجا شد یک شبه حکم بازگشت گرفت تا شایسته ای را همینطوری جابجا نکنند البته او اسلامی بود ؟ آقای نماینده دقیقا کجایی ؟ با اذن شماست یا بدون ... آیا می دانید حتی یکنفر ار این انتصاب جدید رضایت ندارد ؟ شما نظری ندارید؟ انتصاب بخشدار جدید بخش مرکزی ساوه بدون هر گونه شور با گروه های سیاسی ساوه ؟ و یا بزرگان بخش مرکزی و منتخبین آنها صورت گرفته است و البته تغییر همیشه بوده و هست . انتصاب اخیر به هیچ عنوان مورد تایید موثرین و منتخبین مرتبط با روستاهای بخش مرکزی نیست وهمه با تعجب رصد می کنند؟ ایشان فرد محترمی است یا رزومه دارد یکطرف کار است که بماند ؟ اینجا بخش مرکزی ساوه است و بخشدار قبلی بطور کامل بر همه مسائل اشراف داشت ونیازی به تغییر نبود واگر بود باید اولا بومی ساوه باشد و ثانیا مرکز نشین نباشد که اتفاقا بسیار داریم . وادامه دارد بزودی .... /محمدرضا علیزاده مدیرمسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی