ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیل ملخ در راه باغات و منازل ساوه و زرندیه :

اینکه زمان را نباید از دست داد مهمترین رکن مطلب است و کارشناسی ها باید متعهد به تضمین و تجربه گذشته شود که تجربه گذشته کشاورزان نظر فعلی را تایید نمی کند .

سیل ملخ در راه باغات و منازل ساوه و زرندیه : چند روز پیش در حاشیه جلسه با آقای فرماندار در مورد هجوم ملخ ها در دشت زرندیه و بعد ساوه و اینکه با خشک شدن علفزارها این ملخ ها به شهرها و باغات و مزارع سرسبز ورود می کنند که با توضیح آقای شریفی مبنی بر اینکه ما رصد می کنیم و حالت عادی است و از طرفی پروانه ها هم حضورشان مقطعی است توجیه تخصصی شدیم . ولی با ورود ملخ ها به شهر و منازل زرندیه و یحتمل ساوه بزودی کارشناسی ها توجیه کننده نخواهد بود اینکه مسئله ملی است ای منطقه ای را متخصصین بگویند ولی این روند عادی نیست و توجیه عادی بودن وعدم برنامه ریزی ممکن است سیلی از ملخ ها روانه منافع کشاورزان کند . اینکه زمان را نباید از دست داد مهمترین رکن مطلب است و کارشناسی ها باید متعهد به تضمین و تجربه گذشته شود که تجربه گذشته کشاورزان نظر فعلی را تایید نمی کند . مسوولین هر چه سریعتر پاسخگو شوند

بازگشت به صفحه اصلی