ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آقای فرماندار ؟؟؟ ساوه

تغییر زیر مجموعه مرسوم است ولی تغییرات اخیر ضعیف ، آینده نگرانه منفعتانه و البته در جهت ارتقا کسب منافع بیشتر ساوه نیست .

-آقای فرماندار -تغییر زیر مجموعه مرسوم است ولی تغییرات اخیر ضعیف ، آینده نگرانه منفعتانه و البته در جهت ارتقا کسب منافع بیشتر ساوه نیست . -تشخیص اینکه تغییرات ممتد در چه جهتی است خیلی سخت نیست -براستی کدام تغییر در جهت ارتقا وضعیت موجود بوده -اینکه منتصبین صاحب رزومه هستند امری مشهور و گاها توخالی است -اینکه انتصابات در جهت آینده نگری و هموار کردن ارتقا باشد محتمل است و البته این نیز مثل روال های دیگر زیاد زمان نمی برد ومعین می گردد. -اما آقای فرماندار : آیا انتصابات آخیر مشکلی از ساوه را حل می کند یا در جهت ارتقا وضعیت موجوداست که نویسنده متن معتقد است هیچ -روال انتصابات مرکز نشینان این بوده که اول تثبیت و سپس انتصابات هدفدار و دیگر هیچ آیا شما در این جهت حرکت نمی کنید. -متاسفانه در زمانی که فرستاده ما سرگرم مصاحبه و ... و آینده نگری است فرمانداری نیز با تثبیت شدن منتصب جدید مشغول انتصابات کاملا برنامه ریزی شده و بدون کوچکترین تاثیر مثبت و البته در مواردی کاملا ضعیف و در جهت کاهش توانایی رفع مشکلات ساوه است . -تجربه گذشته می گوید این روال تسریع و تشدید هم خواهد شد -امید که کسانیکه متعهد روال جدید بودند و گروه های سیاسی نقد را به بعد از رفتن مسوولین وا نگذارند که کم بها و نشانه قوت نیست . ادامه دارد محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی