ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سه سال حذف و کسر انتصاب ساوجی وزرندیه ها بزودی چهارساله می شود

لطفا مسوولین سکاندار از بکار بردن نادانسته یا دانسته اینکه شهر ساوه و زرندیه افراد فرهیخته و شایسته دارد خودداری کنند چون عمل شما این مسئله را تایید نکرده و دانستن اینکه ما شایسته داریم و شما انتصاب نمی کنید نشانه خوبی برایتان نیست و قابل تامل مسلکی است که ما نمی پسندیم . محمدرضا علیزاده

سه سال حذف و کسر انتصاب ساوجی وزرندیه ها بزودی چهارساله می شود ادامه روند انتصابات غیر بومی در ساوه قابل تامل نیست و باید سریعا اصلاح شود... انتصاب سریع ساوجی ها و زرندیه ها را چه کسی قول داده بود ؟ معمول ما ادعای وفای به عهد است و اصلاح اشتباهات این سه سال که دارد چهار ساله می شود؟ شاید ما نمی خواهیم و من نمی دانم ؟ و اشتباها دفاع می کنم و البته تکرار انتخاب های ما نشان می دهد اشتباه .... براستی توجه به گروه های به اصطلاح سیاسی ... و بزرگان ما کجای نگاه منتصب کننده ایستاده ؟ برخی شنیده ها حاکی از رعایت سکوت است ولی به چه بهایی ؟ لطفا یکی دو نفر مسوول را مثال نزنید نسبت به الباقی استان حالت نیاز به متو کلو ... در حالیکه در انتصابات اواخرسال 97 اکثر گروه های سیاسی در نشست مشترک با سکانداران استان بر عدم انتصاب مورد نظر تاکید داشتند انتصابی صورت گرفت که مهمترین نگرانی آن ادامه انتصابات غیر بومی بود که نگرانی بجا ودرستی بود و این روزها شاهد تغییرات ادامه دار و انتصاب بازمانده ها در ساوه هستیم و اینکه تجربه گروهای سیاسی وبزرگان ساوه درست بود. در حالیکه در اثر قدرت سیاسی و تاکیدات نمایندگان سابق ساوه مدتی مدیدی بود الحمدلله فرماندار و بخشدار استان نشین نداشتیم چشم امان به انتصاب جدیدی روشن شد که به فال نیک گرفتیم ولی ظاهرا باید هر شب که صبح می شود چشم امان منتظر تغییری در راستای انتصاب غیرساوجی ها باشیم . در چند تغییر اخیر نیروهای بومی جایگاهی نداشته اند و قطع به یقیین بدانیم با سکوت مهر بر لب حاکم بر تفکر فرستاده غیر بومی اندیش ساوه و زرندیه به مجلس باید منتظر ادامه انتصاب وازده های وزارتخانه ها و استانی ها باشیم . که اگر هماهنگ نیست پس یحتمل مورد تایید است واگر نیست باید متوقف شود... شاید دور از ذهن باشد ما تجربه را تکرار کنیم ولی حضور هر روزه در روستاها و کارخانجات دردی را با عکاس منشی برای انتخاب آینده دوا نمی کند وضمن آنکه سکوت هم جایگاهی برای آینده انتخاب ایجاد نمی کند و اقل انتظار توقف روند انتصابات غیر بومی هاست . ضمنا برخی از انتصابات بومی اقل در اثر فشار افکار عمومی بوده و ارتباطی به تفکر غیر بومی حاکم بر جلوسی جاری ندارد وانتظار بیهوده ای است که بازهم ما می نویسیم . برخی مدعی هستند ساوه و زرندیه فردی را ندارد ؟ که سخنی بی جاست بلکه شما گوینده ها کسی نیستید. اما پاسخ مستدل ما اینست بیش اضافه درست گویید ؟ وقتی کارمندان ما در اثر روی زیادی برخی ها امکان معاون اداره شدن و رشد را هم ندارند در حالیکه شایسته ترینندواقل شروع کارانتصاب نیروهای بومی در معاونت همه ادارات و فرمانداری و بخشداری ها و تامل در غیر بومی هاست . وقتی در اثر بی اندیشه ای پیگیران بالا دستی چند معاون ادارات ساوه ای و زرندیه ای هم امیدی به ریاست ندارند چون برخی رییس ها بفکر انتصاب همشهری های خود هستند. وقتی ادارات کل تفکری در استفاده از نیروهای ساوه ای و زرندیه ای ندارند واین روندی تثبیت شده است ؟ وقتی کسی بفکر نیست ؟ یادمان باشد دولت تدبیر و امید قرار نبود اینگونه باشد وبماند و انتظار ما مدعیان هم در خاک نشود... و یاد منتخبین ما هم باشد روستا گردی و شرکت گردی انتخاب آینده ساوه و زرندیه ..... براستی در سه سال اخیر از ساوه و زرندیه چند انتصاب در ساوه ، زرندیه ، و دیگر شهرهای استان و مخصوصا شهر اراک و ادارات کل داشته ایم ؟ لطفا مسوولین سکاندار از بکار بردن نادانسته یا دانسته اینکه شهر ساوه و زرندیه افراد فرهیخته و شایسته دارد خودداری کنند چون عمل شما این مسئله را تایید نکرده و دانستن اینکه ما شایسته داریم و شما انتصاب نمی کنید نشانه خوبی برایتان نیست و قابل تامل رند مسلکی است و ما نمی پسندیم . چقدر برای آن تیتری که زدم دلم تنگ شده که مدیران ساوجی را ریشه زدند و .... بریدن و بله این قصه به ریشه رسیده و وزارت زاده های سفارشی وزارتخانه ها و استان زاده ها سرزمین ما را در نوردیده اند تا فرزندان این خاک امیدی به رشد و پرورش نداشته باشند و البته انتظار تغییر این روند یا تغییر موثرآن دور از ذهن نیست البته تغییر ؟ قطعا ادامه دارد ... محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی