ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ریاست جمهوری 1400 را تحویلشام بدهیم خلاص

به زعم آنانیکه فقط اندیشه ریاست جمهوری 1400 و ... را با تخریب دولت دارند مهم نیست وضعیت مردم قبل از برجام و بعد از آن چه بوده و چه می شده .

ریاست جمهوری 1400 را تحویلشام بدهیم خلاص نقد جایگاه خودش را دارد ولی تخریب دولت فقط در جهت بدست آوردن قوه مجریه 1400 است . ساده لوحانه ترین فرض آنستکه بگوییم برجام و یا حضور در قراردادهای دیگر بین المللی تصمیم دولت به تنهایی است / هنوز هجمه ها به 598کم نیست و جام زهر / بر همان فرض های برخی 598 تصمیم مرحوم هاشمی و برجام تصمیم محض دولت / اگر 598 نبود امروز هنوز با عراق می جنگیدیم ولی آیا امکانات نظامی – اقتصادی الان را که نتیجه برآیند اقتصادی 598 هست را داشتیم ویا اگر برجام نبود امروز برآیندمان چه بود / انبارهای خالی استراتژیک و افکار عمومی برخی در داخلی و خارجی که ما را تشنج آفرین می دانستند/ در زمانی که برجام را پذیرفتیم وضعیت اقتصادی چگونه بود وهمین برخی می گقتند فلان ولی اگر آمریکا تحت فشار لابی اسراییل خارج نشده بود آیا برجام برآیندش کم بود / در اینکه نظام ما هدف نهایی اش آزادی در متنفع شدن از توان علمی هسته ای است یا اینکه ما نمی خواهیم زیر سیطره غرب و شرق باشیم که کسی شک ندارد ولی راه رسیدن بدان از تخریب کاسبکارانه دولت نمی گذرد. شرق و غرب و فراتر از آن همه کشوررها بدنبال منافع خودشان هستند وتنها این قدرت سخت نظامی و اقتصادی است که تعیین کننده میزان بهره گیری از منافع مشترک در قالب قراردادهای بین المللی است و برجام هم قراردادی است که ایران اسلامی در برابر همه قدرت های جهانی توانست موفق بیرون آید و وقتی ترامپ از آن خارج شد نشانه موفقیت ما بود. اگر دولت های گاومنش شیرده عرب منطقه هزینه خروج آمریکا را تحت فشار اسراییل نمی دادند هرگز آمریکا جرات خروج را نمی یافت ولی آیا همه این مسائل را می توان کنترل کرد. بله می شود که با تغییرات در قوه قضاییه امید به برخورد ریشه دارتر با استعمار داخلی انشالله محقق تر می شود. به زعم آنانیکه فقط اندیشه ریاست جمهوری 1400 و ... را با تخریب دولت دارند مهم نیست وضعیت مردم قبل از برجام و بعد از آن چه بوده و چه می شده . در زمان کنونی که همه ارکان و بزرگان نظام بر جنگ اقتصادی در قالب تحریم ها تاکید دارند ماهیگیری احولانه برای انتخاباتی که توهم پیروزی دارند حقیرانه است . نقد بر همه نظام وارد است ولی همه در جهت رشد و تعالی نظام هستیم ولی توهمات زیاده خواهانه و توهین های رهاشده در فضای جامعه سودی نصیب ما نمی کند . امروز خط مقدم فشار ملت ایران است وبهتر است برخی با توهم سرایی 1400 بر این فشار نیافزایند که اتفاقا هدف شوم دشمن هم نتیجه گرفتن از فشار برملت متحد ایران است که انشالله ملت پیروز شده و خواهد شد . استعمار داخلی با ریشه های کاملا شناخته شده با غوغا فکنی در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلی است که به نظر می رسد فروش کارخانجات به قیمت های من درآوری ؛ زمین خواری های بزرگ , از اقل ترین مسائل باشد . ایجاد آرامش برای همه ارکان نظام در فضای محترمانه نقد می تواند بیشترین سود را نصیب ملت کند فضای توهم سرایی و تخریب های کثیف در مسیر دشمنان ملت است . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی