ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استانی شدن انتخابات مجلس پاک کردن صورت مساله با طرحی ناپخته

نماینده ؛ پیگیر مشکلات حوزه انتخابیه با در نظر گرفتن مصالح استانی و ملی است با طرح جدید استانی شدن عملا چیز جدیدی نصیب مردم نمی شود و حوزه های کم رای عملا از انتخاب حذف می شوند. این طرح چالش های امنیتی و اجتماعی آفرین است و بهتر است متخصصین حقوق , علوم سیاسی و جامعه شناسان و نوابغ واقعگرا به رفع مشکلات فعلی عدم کارآیی قوه مقننه بپردازند و از دائره نمایندگان مجلس که اکثرا متخصص مرتبط نیستند خارج شود. محمدرضا علیزاده

استانی شدن انتخابات مجلس پاک کردن صورت مساله با طرحی ناپخته در حالیکه باید بجای پرداختن به طرح های غیر ضروری وقت مجلس به رفع مشکلات و مسائل مهم ملی و حوزه های محلی اختصاص یابد . در حالیکه اگر هر نماینده بخواهد وقتش را برای حوزه انتخابیه با مشاوره با کارشناسان خبره بگذارد قطعا وقت دیگری ندارد و بیشتر این طرح از نگذاشتن وقت است . در حالیکه این طرح نیز یحتمل سودش برای نمایندگان فعلی بیشتر است ت تازه واردان عرصه انتخاب ... در حالیکه انتخابات بصورت درصدی از حوزه انتخابیه و استان مورد نظر کارشناسی نشده . در حالیکه باید شرح وظایف نمایندگان کنترل و نظارت شود . در حالیکه دخالت در شرح وظایف قوه مجریه باید ممنوع شود. در حالیکه باید دخالت در انتصابات ریز و درشت جرم تلقی وبا آن برخورد شود . درحالیکه امکان ارتباط نزدیک حوزه های کوچک با مردم قطع می شود . در حالیکه در انتخاب اقلیت ها با محدودیت انتخاب مواجه می شویم . در حالیکه پرداختن به مشکلات محلی حذف می شود . در حالیکه بهتر است به اصل مشکل بپردازیم . در حالیکه فضای فکری نمایندگان الان هم تا حدودی استانی است . در حالیکه حزبی به معنای امروز دنیا نداریم و یا اقل در ابتدای راه هستیم . در حالیکه قانونگذاری و نظارت بر دولت اصل است ولی مشکلات ریز و درشت مردم وقتی گسترده شود عملا حوزه انتخابیه میلیونی و بیشتر می شود امکان رفع مشکلات کمتر می شود . در حالیکه هزینه های انتخاب از میلیونی و میلیاردی به تریلیاردی با حضور و نفوذ رانت ها قدرت و ثروت را شاهد خواهیم بود. در حالیکه این طرح در هیچ حوزه پژوهشی با واقعیات موجود در جامعه ما بررسی نشده است . در حالیکه نظام تناسبی در انتخاب نماینده ، احزاب هستند و ما حزب درست و حسابی نداریم و تازه در اصل حزب اختلاف نظر اساسی داریم . در حالیکه عدالت محور بودن نماینده به شفافیت مالی با کنترل دارایی قبل و بعد از انتخاب توسط ناظران و ارتباط های مشکلدار مرتبط است نه استانی شدن. در حالیکه نماینده ؛ پیگیر مشکلات حوزه انتخابیه با در نظر گرفتن مصالح استانی و ملی است با طرح جدید استانی شدن عملا چیز جدیدی نصیب مردم نمی شود و حوزه های کم رای عملا از انتخاب حذف می شوند. این طرح چالش های امنیتی و اجتماعی آفرین است و بهتر است متخصصین حقوق , علوم سیاسی و جامعه شناسان و نوابغ واقعگرا به رفع مشکلات فعلی عدم کارآیی قوه مقننه بپردازند و از دائره نمایندگان مجلس که اکثرا متخصص مرتبط نیستند خارج شود. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی