ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نگاه کودکانه به انتخاب نیاز به پادزهر روشنگری ندارد ولی در حد کفاف فکر کودکانه بد نیست سوالاتی را در ذهن مرور کنیم .

نگاه کودکانه به انتخاب نیاز به پادزهر روشنگری ندارد ولی در حد کفاف فکر کودکانه بد نیست سوالاتی را در ذهن مرور کنیم . /آیا انتصابات در سال انتخابات (اسفند98) می jواند نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد ؟ /آیا بهتر نیست اجازه تغییرات اینگونه با تجربه گذشته تلخ متوقف شود و با انتصابات اینگونه سالجاری توسط هر فردی برخورد سریع گردد و ضمنا بعنوان عوامل ملوکانه زیاده خواهان بعنوان تخلف انتخاباتی ثبت شود و عامل خلع مسوولیت شود ؟ واما تفکرات اینگونه شاید بابازی های کودکانه بخود مشغولی کنند ولی : /هر انتصاب اینگونه ای از جوانب مختلف قابل بررسی است و بی شک خسر الدنیا والآخره در انتظار چنین مجریان اوامر ملوکانه است و تاریخ این شهر پر است از سقوط بومی وغیر بومی اینگونه . / آنچه آینده را رقم می زند مشتی انتصاب های من درآوری نیست بلکه : ناتوانی در دفاع از منافع مردم است / / کم عرضه گی در انتصابات بومی است / خالی بودن کابینه اداری استان و دیگر شهرهای استان درعدم انتصاب ساوه ای و وزرندیه هاست . /محمدرضا علیزاده مدیر مسوول پایگاه خبری رسمی وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی .

نگاه کودکانه به انتخاب نیاز به پادزهر روشنگری ندارد ولی در حد کفاف فکر کودکانه بد نیست سوالاتی را در ذهن مرور کنیم . /آیا انتصابات در سال انتخابات (اسفند98) می jواند نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد ؟ /آیا بهتر نیست اجازه تغییرات اینگونه با تجربه گذشته تلخ متوقف شود و با انتصابات اینگونه سالجاری توسط هر فردی برخورد سریع گردد و ضمنا بعنوان عوامل ملوکانه زیاده خواهان بعنوان تخلف انتخاباتی ثبت شود و عامل خلع مسوولیت شود ؟ واما تفکرات اینگونه شاید بابازی های کودکانه بخود مشغولی کنند ولی : /هر انتصاب اینگونه ای از جوانب مختلف قابل بررسی است و بی شک خسر الدنیا والآخره در انتظار چنین مجریان اوامر ملوکانه است و تاریخ این شهر پر است از سقوط بومی وغیر بومی اینگونه . / آنچه آینده را رقم می زند مشتی انتصاب های من درآوری نیست بلکه : ناتوانی در دفاع از منافع مردم است / / کم عرضه گی در انتصابات بومی است / خالی بودن کابینه اداری استان و دیگر شهرهای استان درعدم انتصاب ساوه ای و وزرندیه هاست . /محمدرضا علیزاده مدیر مسوول پایگاه خبری رسمی وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی .

بازگشت به صفحه اصلی