ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتخاب نماینده آینده مجلس شورای اسلامی مدبرانه تر

باید کاری کنیم کارستان که بعد از انتخاب هر روز به هم نگوییم خود کرده را تدبیر نیست ...

انتخاب نماینده آینده مجلس شورای اسلامی مدبرانه تر با یاد خاطره مرحوم دری وسریال سیاسی کیف انگلیسی به استقبال شایسته سالاری بالاتر برای انتخاب نماینده مجلس آینده می رویم . باید کاری کنیم کارستان که بعد از انتخاب هر روز به هم نگوییم خود کرده را تدبیر نیست ... از دست دادن زمان و سکوت این روزها می تواند سنگینی تکرار تجربه را میسر کند... اگر از خاطره کیف انگلیسی و انتخابات آن دوران عبور کرده باشیم .... اگرتجربه چهار دهه انتخاب نماینده در مجلس شورای اسلامی از ساوه و زرندیه بکارمان آید تا آینده بهتری را رقم زنیم ... بخواهیم یا نخواهیم در این چهار دهه ضعیف و قوی داشته ایم ... بخواهیم یا نخواهیم تهران نشین و ساوه نشین داشته ایم .... بخواهیم یا نخواهیم بهتر و بدتر داشته ایم ... بخواهیم یا نخواهیم گاها لجوجانه و برای نشدن این به آن شده ایم و متضرر شده ایم ..... بخواهیم یا نخواهیم برخی وقت ها ناشایسته سالارانه رفتا رکرده ایم .... بخواهیم یا نخواهیم حامی انتصاب ساوه ای و زرندیه داشته ایم .... بخواهیم یا نخواهیم حذف کننده مدیران بومی برای نداشتن رقیب .... یادمان باشد در نگاهی کلی و بدون توقعات گروهی باید نگاهی بهتر داشته باشیم .... سلامت ثابت شده ... دفاع از منافع مردم در هر حالی ثابت شده ... تثبیت رفتاری و اخلاقی ثابت شده .... سخنوری و توان و تجربه مدبرانه قبل از نمایندگی ... صراحت در بیان و عمل مالی و ... فرزند زادگی ؛ و ... و در حالیکه تبلیغات سنتی خانه بخانه شروع شده .... در حالیکه ممنوعیت تبلیغات از طرق مختلف از جمله روابط عمومی ادارات بزودی .... در حالیکه تجربه برخورد قانونی با مسوولین مداخله کننده در انتخابات قبلی پس و پیش چشم خیلی هاست ... باید راهی بیابیم که خودکرده جدید و قدیمی نشود تدبیر بی تدبیری مجدد ما ... پس باید رایزنی برای حضور برترین و بهترین انتخاب جدید .... و ادامه دارد .....

بازگشت به صفحه اصلی