ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حذف فردوسی پور ممکن نیست متولیان خود را حذف کرده اند

/اینکه برنامه نود کدام گرایش سیاسی را در سال ۸۸ داشت /اینکه در مقابل مش