ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدافع کسانی باشیم که مدافع منافع مردمند برنامه ای در کار هست یا نیست نمی دانم ؟

در نگاهی منطقه ای این شخصیت مورد نظرهر کس باشد یا هر مسوول منتصب و منتخب و یا هرشهروند شایسته دیگر باید مورد حمایت روشنایی بخش باشند تا مسیر کسب منافع مردم وبرخورد با زیاده خواهان رند و حیله گرتسریع شود و زیاده خواهان انحصار طلب برای همیشه بدانند مسیر انقلاب در دهه پنجم قدردان شایستگانش هست و انحصار طلبی را برنمی تابد . محمد رضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه ......ادامه دارد .......

مدافع کسانی باشیم که مدافع منافع مردمند برنامه ای در کار هست یا نیست نمی دانم ؟ ولی نتیجه اش منافع مردم نیست وبدتر از آن به رسمیت شناخته شدن فرهنگ وابستگی و عدم استقلال فکری مشخصه مدافعان مردم داشتن برنامه ، تخصص و تابع قانون بودن است واین افراد مورد توجه متخصصین و عامه مردم نیزمی‌باشند ولی مخالفان این تفکر به منافع خاص خود توجه دارند و مدافعان منافع مردم را مورد فشار قرار می دهند تامیدان را خالی کنند و یا به نوعی با حربه و بهانه ای آنها را حذف کنند . وقتی از منافع مردم دفاع کردی متاسفانه دیر و زود دارد ولی سوخت و وسوز تا کنون نداشته وبلاخره محکوم به حذف فرد می شود ولی تفکر مدافع مردم بودن ماندگارترین واژه تاریخ ایران است . اگر نگاهی به مدافعان منافع مردم نماییم می بینیم وجه ممیزه این افراد همان توجه به منافع مردم و سلامت مادی و معنوی بدور از گرایشات سیاسی می باشد و مخالفان آنها را مانع انحصارطلبی خود می بینند. افراد انحصارگرا گرایشات سیاسی را گردنبند تفکر و رفتار خود کرده اند و بند آنند ولی مدافعان منافع مردم را ، گرایشات سیاسی به مصلحت منافعشان گاها گردن آویز خود می کنند. به نظر می رسد مشکل انحصارخواهان بیشتراز آنکه بحث منافع گروهی ؛حزبی یا مسائل دیگر باشد ، مشکل عدم کسب مقبولیت مردمی است ومتاسفانه این افراد نمی توانند به این مهم دست یابند چون نگاه ونیت اشان ریشه ندارد. نگاهی سرانگشتی به این افراد بیندازیم : برخی بزرگان نظام و حتی بزرگان دینی و مذهبی را سالهاست حسرت نبودشان را می کشیم ودر زمان بودنشان قدر ندانستیم و جالب آنکه انحصار طلبان حتی پس از مرگ هم قادر به درک مقبولیت آنها نیستند . شاید این نگاه نویسنده متن مورد اختلاف نظر باشد که امیدوارم بارقه ای از تفکر ماندگاری در خود داشته باشد ولی آنچه مورد اختلاف نظر نیست و یا کمتر هست همان وجه ممیزه آن است که کسانی که منافع مردم هستند و مردم به آنها توجه دارند همان متخصصین و نوابغ واقعی با هوش اجتماعی بالا هستند. آنها که بدون هرگونه سرانگشتی از سهمیه ؛ رانت خواهی ، فرزند خواندگی به این مهم دست یافته‌اند آنها مورد توجه هستند و این ممیزه مورد توجه این افراد نبوغ اشان می‌باشد . ولی افرادی که پوپولیست وعوام فریب هستند ؛ نمی توانند درک کنند آنها چه می گویند وتفکر راهشان چگونه است پس با سد کردن مسیر آنها را یا حذف می کنند یا به نوعی به حاشیه می رانند و این وجه بیشترین و بارزترین ظلم به استقلال فکری انسانیت است . انسان ودیعه الهی به نام عقل گرایی در اختیار دارد که استقلال عمل اقل استفاده از نتیجه گرایی عقلانیت است. در نظر گرفتن مبانی ودیعه الهی فکری وعقلی نهادینه شدن سلامت مادی و معنوی است وبرخورداران نمی توانند بجز منافع ومصلحت مردم راهی را بروند که برایشان هزینه دارد ولی این هزینه برای آنها شیرینی نیش زنبور برای زنبوردارانی است که امید عسل را برای مردم به ارمغان می آورد . این افراد معمولا کمتر وابسته به این و آن ویا وامداری می باشند این افراد مشخصه دیگری نیز دارند که در حزب ، گروه ، باند یا لابی جایی نمی گیرند و به عبارتی آنچه برایشان مردم هستند نه منافع حزب ، گروه ولی گاها ممکن است گروهی آنها را در مسیر خود ببینند ولی آنها براساس منافع و مصالح نظام و مردم حرکت می‌کنندودر تشخیص خود تاثیر پذیری ندارند ولی اهل مشاوره متخصصانه هستند. اما گروهی که زیاده خواه هستند سهمیه خواهی را انتخاب می کنند و بر اساس این من های خاص افراد به مناصب می رسندومی رسانند و معمولا سعی می‌کنند این افراد سالم را حذف کنند . انتصابی اشتباه یا انتخابی اشتباه ، تسریع کننده این ظلم به خودمان است ؛ و بعبارتی تغییرات با نظر بالادستی ها در هر سطح ؛ و یا انتخابی غلط توسط خودمان مسیری را میسر می کند که منافع اکثریت مردم را به خطر می اندازد ولی عامل آن همان اشتباه قبل است. زیاده خواهان زمین خوار باشند , پست و منصب خوار باشند ؛ کوه و دریاخوار باشند همه درمسیری هستند که راهشان را خودمان با ندانم کاری انتصاب و انتخاب مهیا کرده ایم ولی مهمتر حذف کسانی است که سلامت مادی و معنوی اشان و مقبولیت اعتبارشان را زایده خواهان برنمی تابند و در صدد حذف برمی آیند. حذف برنامه نود با مجری گری و تهیه کنندگی فردوسی پور عامل شروع نوشتن این متن بود ودر این مسیر دکتر دادکان ؛ حجت الاسلام ابوترابی نماینده سابق مجلس ؛ دکتر توکلی نماینده سابق مجلس ؛ علی دایی و بسیاری از بزرگان دیروز و امروز کشور را راست قامت ایستاده دیدم ودرساوه خودمان هنوز نام هایی آیت الله شریعتمدار ساوجی، محمدمطهری برسر درشهررا خالی دیدم . بهتر است قدردان آنانی باشیم که بدون منافع مادی ؛ پستی و مقامی یا رانت خوردگی فرزندزادگی ، لابگری و رانتخوری ، منافع مردم را بارها فریاد زده اند و امروز مراقب باشیم همان زیاده خواهان انحصارطلب متاسفانه منتصب و منتخب شده در صدد تخریب شایستگان برنیایند . امروز و فردا را از دست ندهیم که تکرار اشتباه دیروزها را مکرر نکرده باشیم . برای قدردانی فرقی نمی کند فرد چه کسی باشد،مهم تبلور فکر استقلال خواه در کسب منافع مردم است در نگاهی منطقه ای این شخصیت مورد نظر هر کس باشد یا هر مسوول منتصب و منتخب و یا هرشهروند شایسته دیگر باید مورد حمایت روشنایی بخش باشند تا مسیر کسب منافع مردم وبرخورد با زیاده خواهان رند و حیله گرتسریع شود و زیاده خواهان انحصار طلب برای همیشه بدانند مسیر انقلاب در دهه پنجم قدردان شایستگانش هست و انحصار طلبی را برنمی تابد . محمد رضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه ادامه دارد .....

بازگشت به صفحه اصلی