ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ریاست محترم شورای تامین استان و ساوه خواستار سکوت و جنجال نیافریدن رسانه ها در موضوع پسماند شده اند!

ساکت ننشسته ایم ، صحنه عوض شده است از شب گذشته بعضی از مسوولین و کسانی که نسبت به موضوع اجرای طرح پسماندهای ویژه در ساوه دغدغه دارند ، پیغام می دهند که چرا مدتی ست سکوت کرده اید و حرفی نمی زنید؟ در پاسخ ، عرض می کنم که ریاست محترم شورای تامین استان و ساوه خواستار سکوت و جنجال نیافریدن رسانه ها در موضوع پسماند شده اند! ما نیز برای آنکه بیش از این به جنجال آفرینی! متهم نشویم ، فعلا تقاضای نماینده محترم ساوه و زرندیه و روسای شورای تأمین ساوه و استان را پذیرفته ایم تا تکلیف اجرا یا عدم اجرای طرح پسماندهای ویژه در ساوه با « مذاکره » بین جناب آقای منصوری و مقامات استانی تعیین شود . صد البته نماینده گرامی ساوه و زرندیه ، تاکنون از حمایت های بی دریغ و وسیع رسانه ها ، مردم و حتی دستگاه قضایی و تریبون نمازجمعه برخوردار شده اند و اکنون قادر به اتخاذ تصمیمات مقتضی هستند. روح الله عالم زاده مدیر مسئول نشریه «پیام ساوه» ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷

متن یاداشت ساکت ننشسته ایم ، صحنه عوض شده است از شب گذشته بعضی از مسوولین و کسانی که نسبت به موضوع اجرای طرح پسماندهای ویژه در ساوه دغدغه دارند ، پیغام می دهند که چرا مدتی ست سکوت کرده اید و حرفی نمی زنید؟ در پاسخ ، عرض می کنم که ریاست محترم شورای تامین استان و ساوه خواستار سکوت و جنجال نیافریدن رسانه ها در موضوع پسماند شده اند! ما نیز برای آنکه بیش از این به جنجال آفرینی! متهم نشویم ، فعلا تقاضای نماینده محترم ساوه و زرندیه و روسای شورای تأمین ساوه و استان را پذیرفته ایم تا تکلیف اجرا یا عدم اجرای طرح پسماندهای ویژه در ساوه با « مذاکره » بین جناب آقای منصوری و مقامات استانی تعیین شود . صد البته نماینده گرامی ساوه و زرندیه ، تاکنون از حمایت های بی دریغ و وسیع رسانه ها ، مردم و حتی دستگاه قضایی و تریبون نمازجمعه برخوردار شده اند و اکنون قادر به اتخاذ تصمیمات مقتضی هستند. روح الله عالم زاده مدیر مسئول نشریه «پیام ساوه» ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷

بازگشت به صفحه اصلی