ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یاد داشتی به رییس جمهور: آقای رییس جمهور فقط باید به ساوه بیایید ... مرکز استان به اندازه بی اندازه بهره از سفر وزار و وکلای شما برده است.

ساوه و زرندیه تنها راه عبور خود از وضعیت بی عدالتانه چند دهه ای را دیده شدن در تقسیمات کشور ی جدید می دانند وکوره راه ها درمان مسیر توسعه این دوشهرستان نیست و تفکر کوچه پس کوچه ای مغرورانه مسکن درد هم نیست . محمدرضا علیزاده

یاد داشتی به رییس جمهور: آقای رییس جمهور فقط باید به ساوه بیایید ... مرکز استان به اندازه بی اندازه بهره از سفر وزار و وکلای شما برده است. /شنیده ها حاکی است در دور دوم سفرهای دوره ای دکتر روحانی رییس جمهوری قرار است به شهر دوم استان ها بروند ولی تفکر ماعدالت خواهانه است و تشکیل شورای اداری استان در ساوه شهر دوم استان مرکزی برای رفع مشکلات شهرهای استان بجز مرکز منطقی است . /دوستان همراه سلایق سیاسی شما گرامیان بماند می توانیم با حضور رییس جمهوری در ساوه گوشه ای از مشکلاتمان را حل کنیم... /ناگفته نگفتیم ببینیم کسی بفکر ... /ولی در کمال تعجب سرگرم افتتاح ها وبازدید های پوپولیستی و با عرض معذرت عوام فریبانه ادامه دارد... /انتقال آب به ساوه روی کاغذ مانده است وفقط اقلی از آن اجرایی شده ... /درحالیکه سال گذشته سهمیه بومی علوم پزشکی اصلاح شد آیا در سال جاری .... /درحالیکه سهمیه بومی آموزش و پرورش اصلاح نشد امسال کسی در صدد اصلاح.... در حالیکه مجلس درد را فراموش کرده و خود را سرگرم تغییر انتخابات استانی برای ندیده شدن این اقل است؟ /در حالیکه حاشیه شهر ساوه بمدد خرجکرد هزینه های توسعه مرکز شهر در حاشیه بزرگ مسکنی به بهای بی توجهی به مرکز شهردریافت کرده است ، اصلاح قانون ابتر و بی هویت مالیات بر ارزش افزوده تنها راه است که فریادرسی ندیده ایم و یا اختصاص ردیف بودجه ای مجزا برای حاشیه شهرهای صنعتی بدون اعمال نظر استانداری الزامی است. /قوانین حاکم بر شهرهای صنعتی و بویژه جدید به هیچ عنوان برای شهرهای میزبان آورده ای بجز مهاجرت و حاشیه نشینی ندارد که نیازمند اصلاح فوری است. /در حالیکه بفرموده رهبری و دستور ریاست جمهوری منطقه دفع و دفن زباله های تهران به عمق صدکیلومتری کویر باید انتقال یابد هرگونه مجوزی در محدوده ساوه و زرندیه آنهم چندکیلومتری مناطق مسکونی تصمیمی تمسخر آمیز و محکوم به اشتباه راهبردی است . /سکوت نشانه ندانستن نیست و تا کی باید به کف بازی برخی ها نگاه کنیم درحالیکه هر روز مرکز استان با غواصی در عمق حضور مسوولین کشوری الماس و زمرد و یاقوت برای مرکز استان صید می کنند که نشانه آن عدم پیگیری قانون ابتر ارزش افزوده است . /وقتی وزیران می آیند و می روند با ساوه کاری ندارند ولی در شهرهای اقماری صنعتی ساوه و زرندیه غوغایی از حضور سرمایه گذاری بماند ها در تردد هستند . /وقتی استاندار اراک رسانه های استان اراک را بخوبی مورد توجه قرار می دهد و جای خبرنگاری از دیگر نقاط نیست و دفاع از ماهیت یک تصمیم اشتباه توسط رسانه ها و فضای مجازی سلحشور و متخصصانه ساوجی را با کمال تاسف (بجای عذرخواهی ) جنجال می نامد و صدای ما بشما بعنوان مسوول اجرایی کشور نمی رسد... /وقتی درد مرغداران در عدم دریافت خوراک دولتی و یارانه ای .... وقتی در کابینه استان مرکزی با تدبیر سیاست بازانه مرکز نشینان اثری قطره ای از ساوجی ها دیده نمی شود ؟ /وقتی سرزمین خرده طلا و موطن زرخیز را یغماگران استعمار داخلی قطعه قطعه صد صد هزار هزار با قوانینی من درآوری /وقتی این دردها شنیده نمی شود بر ریاست محترم جمهوری است در دومین سفر خود ساوه دومین شهر استان مرکزی را با رایزنی های معموله بر شهر دیگری ترجیح ندهند وبماندهای اصلی را درحضورشان عرض خواهیم کردتا بی واسطه بشنوند که ساوه از ظلم چنددهه ای چه اوضاعی دارد؟ /اما ساوه و زرندیه تنها راه عبور خود از وضعیت بی عدالتانه چند دهه ای را دیده شدن در تقسیمات کشور ی جدید می دانند وکوره راه ها درمان مسیر توسعه این دوشهرستان نیست و تفکر کوچه پس کوچه ای مغرورانه مسکن درد هم نیست . /مرکز استان توان درک مشکلات ساوه و زرندیه را ندارد باید فکری کارآمد کرد ودلیل آن فاصله مرکز در جذب اعتبارات مختلف انسانی , اقتصادی و بودجه ای با ساوه است . /کافیست به پل هایی نگاه کرد که در حال حاضر با انواع بودجه ها در اراک در حال ساخته شدن است ، وساوه اندر خم نیاز به دو پل در میادین اصلی اش مانده است ... /کافیست بودجه های ملی و استانی جذب شده در استان مرکزی را از استان اراک تفریق کنیم تا متوجه شویم در این چند دهه چه اتفاقی افتاده ... /وآنوقت .... درک تقسیمات جدید کشوری برای همه تصمیم گیرندگان کشوری بدور از هرگونه اثر پذیری از سود طلبی مرکز استان آسان می شود. /محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی