دعوت به مناظره مسوولین موافق استانی و کشوری پسماندجدیددر مسجد انقلاب ساوه

آقای رییس جمهور اصلاح امور با نظر مردم یعنی زیر مجموعه های شما زوری پسماند را بساوه یا زرندیه تحمیل کنند ؟ محمدرضا علیزاده

دعوت به مناظره مسوولین موافق استانی و کشوری پسماندجدیددر مسجد انقلاب ساوه از رییس سازمان محیط زیست کشور تا استاندار آقای رییس جمهور اصلاح امور با نظر مردم یعنی زیر مجموعه های شما زوری پسماند را بساوه یا زرندیه تحمیل کنند ؟ هیچ کس حق ندارد حق زندگی سالم را از مردم ساوه و زرندیه ندید بگیرد ؟ آقای موافق ؟ شما با کدام دلیل موافق این طرح شده اید ؟ و چرا شهر خوتان نه ؟ آقای موافق بحث فنی وطراحی ؟ را که می خواهد نظارت کند؟ نگویید سازمان محیط زیستی که در دود پسماند تهران تا کیلومتر 50ساوه وا مانده و در دود خودرو سازها برسرش میزند؟ شما بفرمایید از آزادگان تهران تا ساوه چرا هر شب به امتداد 50کیلومتردود ایستاده ؟ اگر ناظری هست خب برود آنجا را درست کند یا اگر این آقایان می توانند بروند آنجا را سامان دهند ؟ رییس سازمان محیط زیست در نظارت بر دو خودرو ساز وامانده است و می گوید نه من و نه ..... نمی توانیم کاری کنیم ؟ آنوقت با کدام ناظر می خواهند این طرح را اجرایی و نظارت کنند؟ وکدام سمن مردمی توان نظارت دارد ؟ واگر نظارت نشد سرزمین آلوده یه چه درد مردم می خورد؟ واضح وصریح هر گونه واگذاری زمین فعلی یا تغییرکاربری در محدوده ساوه و زرندیه را همه مردم و مسوولین ساوه وزرندیه رصد می کنند و بیدارند؟ ⁉️آقای موافق ؟ ساوه و زرندیه نیازی به محلی برای پسماند جدید ندارند ؟ هر شهری نیاز دارد خودش امکانش را مهیا کند؟ عقل؟؟ سلفچگان را پیشنهاد می کند و منفعت و سودآوری بهمراه زباله دان شدن... ساوه یا زرندیه را ؟ آقای موافق پسماند را اگر به نظرخواهی مردم ساوه وزرندیه بگذارید یکنفر هم موافق ندارد؟ آقای موافق لغو واگذاری و انتقال پسماند به خارج از محدوده ساوه و زرندیه حداقل یک پاراف قرمز نیاز دارد ؟ آقای موافق شما بیابان های کمیجان شهر ایشان و اراک را اعلام کنید بعد پاسخ مردم را ببنید ؟ چرا ساوه که نیاز ندارد؟ آقای موافق چرا این طرح در خفا تا اینجا پیش رفت و باید از ساوه زرندیه خارج شود ؟ پسماند پایان نیافته همه مسوولین و همشهریان بیدار باشید ؟ باید رسما اعلام شود ؟ نماینده محترم ساوه و زرندیه از ماده 32 و جمع شدن بساط پسماند در نماز جمعه گفتندپس آقای استاندار اصلاح امور با نظر مردم را اعلام نظر رسمی کنند؟ آقایان موافق استانی و کشوری ظاهرا شما صدای ساوه و زرندیه را نمی شنوید ؟ بساوه و زرندیه بیایید و نظر مردم را بشنوید؟ آقایان مسوول ؟؟؟ پسماند مخفیانه در صدد پیشبرد کارش هست ؟ نکته ای جدید که وا اسفا دارد آنکه ساوه کم و بیش در وضعیت نامناسب آلایندگی است ؟ حالا اگر این پسماند هم شد مانندجاده تهران -ساوه و دود هر شب ... بیایید جمع اش کنید ؟ ⁉️⁉️در حالیکه کوهپایه ساوه نابود خواهد شد و می ماند شهری صنعتی و پر از دود؟ واینبار از ساوه تا 50کیلومتر دود ؟ احتمالا یک رییس محیط زیست می آید می گوید نه من می توانم و نه .... و فقط همین ؟؟؟؟ ودیگر اینکه باد رودباربسمت بویین و شهرصنعتی که آلایندگی را از این منطقه دور می کرد در سال های اخیر بشدت کاهش یافته و در صورت ادامه این روند ساوه با توجه به چال بودن از شهرهای آلوده ایران خواهد شدحالا به این وضعیت آلاینده جدیدی را هم بیفزایید . آقایان موافق پاراف خروج این طرح از ساوه و زرندیه را تسریعا مرقوم فرمایید. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی