ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واگذاری زمین در ساوه ؛ زرندیه و نوبران متوقف شود

عایدات تغییر کاربری های قبلی باید بدقت محاسبه و با راستی آزمایی طرح های من درآوری و واقع گرایانه بررسی با حضور رسانه ها و مسوولین ساوه و زرندیه تعیین تکلیف شود. محمدرضا علیزاده

واگذاری زمین در ساوه ؛ زرندیه و نوبران متوقف شود اینکه در زمین های خرده طلای شهرستان های ساوه و زرندیه چه خبر است را دقیقا نمی دانم ولی بر حسب نوع رفتاری که با وجود قانون های من درآوری و ضعیف در حال اجراست می توان به یک تفکر مشکل دار پی برد . رویه غلط ، مشتی افراد تازه بدوران رسیده چند دهه اخیر که مدعی رشد وتوسعه با طرح های دهن پر کن هستد در حال تغییر کاربری و فروش بجای تسریع در اجرای برنامه اصلی هستند . در حالیکه پس از واگذاری ادامه طرح اجرا نمی شود و کسی هم نیست بپرسد شما که زمین را با 10-20 ریال گرفتی چرا طرح اجرا نمی شود و چرا فروش با تغییر کاربری صورت می گیرد. گاها توضیحاتی داده می شود که بیشتر تمسخر آمیز است حالا چگونه مسوولین توجیه شده اند از نکات قابل توجه دستگاه های نظارتی است که چگونه بیت المال مورد تعدی ارزان خری ریالی و فروش میلیاردی می شود . حضور در پایتخت و استفاده از موقعیت دسترسی آسان به تصمیم گیرندگان بزرگ باعٍث شده خیلی سریع ساوه و زرندیه را با تفکر رضاخانی ولایتی -ایالتی وقجری تقسیم کنند. در مسیر ساوه تاتهران از روستاسازی های گلی مثل شروع حاشیه سازی روبروی ترمینال تا آلونک های زمین ساز و گیر که معلوم نیست در آنجاها چه خبر است آنقدر زیاد شده که چشم نواز است براستی چک کردن عکس هوایی روبروی ترمینال یا مسیر تهران ساوه و زرندیه اینقدر سخت است و بیت المال مردم بی رحمانه باید .... راهکار : واگذاری زمین به هر عنوان در محدوده ساوه و زرندیه و نوبران باید از پایتخت بی موالات و برنامه متوقف شود و تا زمانیکه آنچه در چند دهه اخیر واگذار شده تعیین تکلیف تخصصی طبق واگذاری اولیه نشده نبایدطرح جدیدی واگذار یا ادامه یابد وضمن آنکه با هر واگذار کننده یا تغییر کاربری دهنده ای باید طبق قانون برخورد کرد ، حالا هزار هزار هکتاری باشد یا پیچ جاده نورعلیبیک فرقی نمی کند. مطلب دیگر آنکه همه درخواست های واگذاری جدید قبل و بعد از بررسی اولیه باید رسانه ای کامل باشد و مخصوصا رسانه های ساوه و زرندیه و ضمن آنکه هر کلنگ و بیلی در محدوده شهرستان های خرده طلای ایران- ساوه وزرندیه ونوبران - باید با تابلوهایی با توضیحات کامل نوع کار و صاحبان و ... زمان اجرا و نوع کاربری قطعی ابدی را دارا باشد. نکته قابل توجه اینکه عایدات تغییر کاربری های قبلی باید بدقت محاسبه و با راستی آزمایی طرح های من درآوری و واقع گرایانه بررسی با حضور رسانه ها و مسوولین ساوه و زرندیه تعیین تکلیف شود. ادامه دارد................ محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی