ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

امروز شاید بیش از زمان حیات آیت اه، تفکر و اندیشه او در جامعه پویا و تاثیرگذار است و حجم باای تخریب ها، توهین ها و تهمت هایی که به ایشان وارد می شود به حدی است که افراطیون نیز به این نتیجه رسیده اند که هاشمی زنده است و برای همین شعار مرگ او را سرمی دهند

هاشمی زنده خواهد ماند؛ چون قلب های ده ها میلیون ایرانی برای فردایی بهتر می تپد و صلح و توسعه دو آرمان حذف نشدنی این ملت است.

به نقل از خبرگزاری ها، محسن هاشمی در ابتدای یکصدو دوازدهمین جلسه شورا با اشاره به سالگرد فاجعه سانچی که به قربانی شدن ۳2 تن از هموطنان زحمت کش در نفتکش سانچی انجامید ضمن گرامیداشت یاد آنان اظهار داشت: امیدواریم که دیگر شاهد اینگونه حوادث دلخراش در حوزه حمل ونقل نباشیم. رییس شورای شهر تهران همچنین به درخواست شرکت ملی نفت کش برای نامگذاری خیابانی به نام این شهدا اشاره کرد. وی عاوه بر این، اشاره ای به بازدیدش در آغاز سال جدید میادی، به اتفاق احمد مسجد جامعی، حجت نظری و زهرا نژاد بهرام از دو کلیسای اصلی مسیحیان در تهران گفت: دیدارهایی با اسقف های اعظم ارمنی و آشوری انجام شد که این علمای بزرگ مسیحی، اظهارات مهمی در دفاع از ایران داشتند که از رسانه ها می خواهم با توجه به اهمیت این نوع مواضع در تعمیق وحدت ملی و همبستگی ادیان توحیدی در ایران، جهت اطاع افکار عمومی داخل و منطقه نسبت به انعکاس مواضع علمای مسیحیت در شرایط حساس فعلی پوشش مناسب بدهند.هاشمی در ادامه سخنانش به فرارسیدن دومین سالگرد رحلت آیت اه هاشمی رفسنجانی اشاره داشت و افزود: دوسال مدتی است که بصورت طبیعی باید موجب فراموشی و به حاشیه رفتن درگذشته در جامعه می شد اما مشاهده می کنیم که امروز شاید بیش از زمان حیات آیت اه، تفکر و اندیشه او در جامعه پویا و تاثیرگذار است و حجم باای تخریب ها، توهین ها و تهمت هایی که به ایشان وارد می شود به حدی است که افراطیون نیز به این نتیجه رسیده اند که هاشمی زنده است و برای همین شعار مرگ او را سرمی دهند.رییس شورای اسامی شهر تهران تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند عقانیت، اعتدال و ترجیح مصالح انقاب و مردم به منافع فردی و گروهی است، خصوصیاتی که شخصیت واندیشه آیت اه هاشمی رفسنجانی را تشکیل می داد و براساس آن توانست با اعتماد بی نظیر امام خمینی در دهه نخست انقاب و حمایت ویژه مقام معظم رهبری در دوران سازندگی کشور را از بحرانهای گوناگون عبور دهد. به گفته هاشمی دو گناه نابخشودنی آیت اه هاشمی از نگاه افراطیون، تصمیم سازی صلح و بنیان گذاری توسعه در کشور است، در حالی که این دو دستاورد، ارمغان انقاب برای مردم و موجب افتخار کشور و مورد تایید امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است، آیا افراطیون فراموش کرده اند که امام در دهه نخست انقاب فرمود ”هاشمی زنده است تا نهضت زنده است“؟ آیا خناسان از یاد برده اند که مقام معظم رهبری در پایان دوران سازندگی تصریح کردند: ”هیچ کس برای من هاشمی نمی شود“؟ رییس شورای اسامی شهر تهران افزود: امروز و در شرایطی که کشور با تحریم ها و تهدیدهای خارجی و مشکات اقتصادی و اجتماعی داخلی مواجه است، هیچ ابزاری موثرتر از عقانیت، اعتدال، وحدت و همبستگی ملی نمی تواند ایران اسامی را از این پیچ تاریخی عبور دهد و این عناصر، ارکان اصلی تفکر آیت اه هاشمی رفسنجانی است.وی ادامه داد: تفکری که مردم با استقبال بی نظیر از حضور ایشان در انتخابات ۹2 ،رای معنادار به ایشان در انتخابات خبرگان و تشییع میلیونی و ماندگار ایشان، همراهی و اعتماد خود را بدان اعام کردند و خدمتگذار رنج کشیده ایران را با حضوری بیاد ماندنی بدرقه کردند. رییس شورای اسامی شهر تهران با بیان اینکه هاشمی زنده است و زنده خواهد ماند، گفت: هاشمی زنده خواهد ماند؛ چون قلب های ده ها میلیون ایرانی برای فردایی بهتر می تپد و صلح و توسعه دو آرمان حذف نشدنی این ملت است. انقاب اسامی که در آستانه چهلمین سالروز پیروزی آن قرار داریم، انقابی برای تحقق چنین فردایی برای ملت بزرگ ایران است، فردایی که اگرچه هاشمی در میان ما نیست، اما یاد و تفکرش، آن را رقم زده است.

بازگشت به صفحه اصلی