ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یاد داشت : با عرض تسلیت خدا ناکرده

زلزله زلزله ..................... البته یادمان باشد همه کسانی که امروز وظیفه دارند از امروز تا هر روزی در آینده در پیشگاه حق مسوول و پاسخگویند . محمدرضا علیزاده

یاد داشت : با عرض تسلیت خدا ناکرده بله اگر خدای ناکرده زلزله ای ساوه را بلرزادند و آنقدر باشد که باعث آسیب منازل شود و بازهم خدای ناکرده ؟ اما فردای چنین زلزله ای ؟ دراین زلزله که آنقدر نبود که بناهای استاندارد را تخریب کند متاسفانه حدود 000 50 نفر آسیب دیدند و متاسفانه تعداد ... کشته و مصدوم برجای گذاشت . به گزارش خبرگزاری ... خدای ناکرده انشاالله این تعداد کشته ... و مصدوم ... و ناپدید شده هنوز گزارش ابتدایی است ... بگذریم انشاللله اتفاق نیفتد ولی مگر بم ... به گزارش همین خبرگزاری اکثر خانه های تخریب شده در حاشیه شهر ساوه است که به دلیل عدم رعایت مسائل نظام مهندسی و ایمنی بوده است . و همینطور بزرگترین مشکل امدادگران عدم شناسایی دقیق اماکن ساخته شده در حاشیه شهر ساوه است که امکان دسترسی دقیق به کسانی که در زیر آوار مانده اند را غیر ممکن ساخته است . وچند ماه بعد : با مسببان این ساخت وسازها برخورد می شود ............ ه ه مسوولین برکنار می شوند ......... ه ه ه رانت های فروشنده .... شناسایی می شوند ه ه و میلیاردها خسارت بزودی با کانسک و.... بازسازی ادامه داردو بزودی این وآن بازدید کردند ووام ها .. صورت می گیرد واینها یعنی خسارت ملی ساخت الان تا آینده در این گزارش ها هرگز به کسانی که این زمین ها را فروخته اند اشاره نه الان می شود و نه فردا ها اینکه کدام مسوولین مقصر این ساخت وساز ها بوده هم نه الان نه در آینده بوده هم در این گزارش ها نخواهد آمد راه کنترل حاشیه شهرقوانین غلط اندر غلط بوده و به هیچ عنوان هیچ کس در این وادی ورود نخواهد کرد . نتیجه اینکه : حضرات زمین دار با آسودگی خیال زمین ها را خرد کرده و بفروشید و خریداران هم بخرید و بسازید بعدا دولت مجبور است بیاید امکانات بدهد ؟ این نتیجه قوانینی من درآوری است و کسی هم بفکر نه تغییر قوانین است ونه نظارت بر اجرا مستدام باد حاشیه شهر سازی و پاینده باد بی نظارتی البته یادمان باشد همه کسانی که امروز وظیفه دارند از امروز تا هر روزی در آینده در پیشگاه حق مسوول و پاسخگویند . بروید بخوابید و خوش باشید

بازگشت به صفحه اصلی