ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به بهانه فوران آذرخش دوستداران شهرسالم ساوه بر آرامستان زباله

اگر ساوه ای یا زرندیه ای بودم یا اندک اراده و تاملی بر نماینده شدنم داشتم اصلاح قانون ابتر و بی هویت ارزش افزوده ؛ تحقق حق ساوه وزرندیه از کابینه استان وبازگشت زاده ها به کاشانه اشان را پاشنه آشیل انتخابات آینده ساوه وزرندیه قرار می دادم و می دهم . محمدرضا علیزاده

به بهانه فوران آذرخش دوستداران شهرسالم ساوه بر آرامستان زباله اگر ساوه ای یا زرندیه ای بودم یا اندک اراده و تاملی بر نماینده شدنم داشتم اصلاح قانون ابتر و بی هویت ارزش افزوده ؛ تحقق حق ساوه وزرندیه از کابینه استان وبازگشت زاده ها به کاشانه اشان را پاشنه آشیل انتخابات آینده ساوه وزرندیه قرار می دادم و می دهم . بدنبال خبر آرامستان زباله در خورشید ساوه خبرگزاری ایسنا به نقل از مسوولین شهرستان به این مهم پرداخته که مواردی تکمله را خدمت همشهریان عرض می کنم . اول : اینکه مبحث آب در منطقه مزبور چاه تامین کننده کشاورزی مطلقا وجود ندارد و این امکان منتفی است و دوم ارزش افزوده این طرح است که مبحث ارزش افزوده آرامستان زباله کشوربرای ساوه خنده دار ترین سخن مسوولین است که اگر ساوه ای بودند بدون شک اینگونه بی اختیار در سخن نبودند . در ساوه قانون ابتر ارزش افزوده منفورترین قانون مجلس و دولت است که البته بد نیست دولت و مجلس بدانند این قانون ظلم مطلق به مردم ساوه وزرندیه کرده است و باید اصلاح شود والبته فعلا ما کسی را برای پیگیری تا سال 99نداریم وفعلا این استخوان درگلو را در حد پیگیری رسانه کوچکی همچون خورشیدساوه تحمل می شود. با توجه به قانون ابتر و بی هویت فعلی برای ساوه وزرندیه ارزش افزوده کوچکترین آورده ای بیش از شهری مثل آشتیان این طرح برای ساوه ندارد و بهتر به شهری دیگر در استان متنقل شود و فی المثل جاده اراک – سلفچگان؛ تا ما از بهره ارزش افزوده آنها به رایگان و بادآورده و بدون کوچکترین زحمتی بهره مند شویم مانند قانون بی هویت ؛ ابتر و ناعادلانه فعلی که زحمت بیشنرین تولید ارزش افزوده را ما ساوه ای و زرندیه ها و البته جدیدا نوبرانی ها می کشیم و دیگران بدون ارزنی زحمت در استان کیفش را می کنند. آیا هنوز دولت تدبیر به این جمع بندی نرسیده که این قانون بی هویت و ابتر را اصلاح کند ؟ آیا در مجلس هنوز کسی نمی خواهد بلاخره از خواب بر باد دادن ارزش افزوده شهرهای ساوه و زرندیه بیدار شود ؟ ضمنا بهتر است این طرح در وزارتخانه های مربوطه نیز پیگیری شود و به مسوولین مدافع و صادر کننده هرمجوزی در این طرح با تردید دستگاه های نظارتی نگاه شود. برخی از استاندارد بودن این طرح گفته اند که بد نیست این طرح استاندارد به شهر گوینده و البته برخی ساکنین ساوه ای تهران نشین منتقل شود وسود ارزش افزوده اش هم ارزانی همان ظلم چهار دهه ای گذشته مرکزشودیا به پایتخت پرمدعا منتقل شود و بد نیست حضرات مدعی استاندارد بودن اگر چنین طرحی مسائل آینده نگرانه ندارد چرا شما حضرات به اصطلاح استانداردساز دود ناشی از اقسام آلودکننده ها از آزادگان تهران تا کیلومتر 50 اتوبان ساوه را نمی توانید مداوا کنید نمی خواهید یا نمی توانید یا مسائل دیگری در این طرح نهفته است . آقایان شاید بد نباشد به صنعت روبه توسعه در ساوه و زرندیه هم با نگاهی جدید نظاره و تامل کرد واگر قرار است قانون ابتر و بی هویت ارزش افزوده فعلی اصلاح نشود وبا روندفعلی ادامه یابد طرح های توسعه صنعتی ورشد شهرک های صنعتی به چه درد ما می خورد و بجز درد بی درمان آلودگی و و توسعه حاشیه نشینی چیزی برای ما باقی می گذارد؟ یا سود ارزش افزوده برای شهرهای دیگر می رود و برآورد تساوی گرایانه بدرد ما نمی خورد این طرح باید 60هزار نفر حاشیه نشین فعلی ساوه را در نظر بگیرد و بودجه های قطره ای استانی وملی بدرد درمان ساوه و زرندیه نمی خوردوبعبارتی تهوع آور و تمسخرآمیز اگر سود ارزش افزوده برای ما و شهری که ذره ای حاشیه نشینی و آلودگی ها دیگر و مسائل اجتماعی را ندارد یکی است بهتر است صنعت و طرح های امثال آرامستان زباله در دیگر شهرها باشد و ما بخوریم و آسوده با سود بادآورده اش آسوده بخوابیم . ضمنا هر گونه تغییر کاربری در این زمین یا زمین های مشابه قبلی مثل زمین جاده نورعلی بیک یا اتوبان ساوه - تهران عین خیانت و مسوولین امضا کننده قبل وفعل باید پاسخگو شوند و زمین های مشابه به بیت المال از هر کس زاده از هر لباس و وابستگی رانتی باید برگردد. ضمن آنکه مجلس خواب آلوده بله قربانگو و احتمالا دولت تدبیر می بایست قانونی را مصوب کنند که تغییر کاربری در طرح های چند ده ، چند صد و چند هزار هکتاری بادفروخته شده چندریالی به هیچ عنوان تا ابد داده نشود و تا زمانیکه اینگونه نباشد هر روز شاهد واگذاری زمینی هستیم که در پس آن رانت های قدرت و ثروت خوابیده اند و بعد از چند سال تغییر کاربری شهرک های مسکونی در قالب های دروغین اندردروغ خواهیم داشت که در حال انجام است که با سندسازی و کاغذبازی واگذار شده و می شودو شد و داریم وضمن آنکه مسوولین مرتبط سکوت کننده یا ردیف کنندگان باید از همه مسائل سیاسی اجتماعی محروم و البته زمین یا ... به بیت المال برگردد. ضمنا برخی مدعیان انتخاباتچی در اظهاراتک هایشان مدعی شده اند والبته فقط مثل همیشه فقط مدعی که از ماه ها پیش پیگیربوده اند که بهتر است مسنتدات خود را منتشر کنند ؟ البته مستندات نداشته قبلی وآیا شایسته نبود از بیداری رسانه ها و سمن ها تقدیر می کردید تا لاف زدن های خالیبندانه . با دعا برای فرج حضرت مهدی ( عج) که امشب در زمانگاه تولد پدر گرامیشان هستیم بارها دعا می کنیم والبته راه صادقانه ومتحقق شونده دعای فرج مسیر عدالت سازی ؛ مداقه جویی وعملگرایی است که آرزوی فرج را متحقق می کند . یا علی مدد محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی