ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

راهکار پایان اختلاف نظر برای پیاده روی ساوه

بخوبی همه مسائل را درنظر گرفته ام ولی نیازمند چکش کاری است در صورت اجرای برنامه ای تقریبا اینچنین از هر گونه سوء استفاده غیر ورزشی در پیاده روی برحذر می مانیم و البته در این پیشنهاد از هرگونه نظرات منفی و مثبت از اصل پیاده روی و مکان جدید ( که دوستان متولی آگاهند ) امتناع می کنم چون فرصت کم است . نقطه پایانی پیاده روی همچون گذشته در بام ساوه و یا دریاچه مورد تایید همه متولیان است و مسجد جامع می تواند مکمل باشد . با توجه به برخی نظرات در مطرح شدن مسجد جامع ساوه روی آنتن صداو سیما که تفکر مناسبی است و برای آنکه این مکان تاریخی - مذهبی بیشتر در کشور شناخته شود. پیشنهادمی گردد در نقطه شروع پیاده روی را مسجد جامع قرار دهید واداره ورزش هیئت های ورزشی را همراهی کند تا رشته هایی مثل اسکیت , دوچرخه سواری و امثاله شروع پیاده روی را از مسجد جامع و امام زاده سید اسحاق (ع) شروع کنند و با صداوسیما هم هماهنگی کنند تا از این شروع ها پخش مناسب و زمانبر داشته باشد. برای تشویق می توان از هدایای مقطعی در این مکان استفاده کرد و همینطور پخش برگه قرعه کشی که نیازمند برنامه ریزی و مشاوره عملیاتی است . دومین اقدام در راستای شناسایی این دومکان مهم در کشور بنر پشت جایگاه است که بهتر است طوری طراحی شود که این دومکان بجای انار و صنعت شناخته شود واین نقاط شروع نیز در شهرستان تبلیغ و صداوسیما نیز بطور کامل پوشش دهد. محمدرضا علیزاده

راهکار پایان اختلاف نظر برای پیاده روی ساوه با بی اعتنا به آنکه ورزش ساوه با رشد و بالندگی در حال توسعه است و بازهم ورزش می تواند شاهد بازی های بیهوده کوته باشدکه کسانی که گوی ادعاهایشان گوش عالم را کر می کرد در این مواقع ساکت اند ویا چرا کاسبکاران ورزش با پیشنهادات من درآوری منم منم و جلسات بفرمایید بالا راهکار ارائه نمی کنند ؟ مدعیان بخوانید ؟ وانجامش ندهید که علیزاده پیشنهادداده و ممکن است مثل برخی از دوستان اگر انجام دهید از پست هایتان برکنار می شوید. اما پیشنهاد : بخوبی همه مسائل را درنظر گرفته ام ولی نیازمند چکش کاری است در صورت اجرای برنامه ای تقریبا اینچنین از هر گونه سوء استفاده غیر ورزشی در پیاده روی برحذر می مانیم و البته در این پیشنهاد از هرگونه نظرات منفی و مثبت از اصل پیاده روی و مکان جدید ( که دوستان متولی آگاهند ) امتناع می کنم چون فرصت کم است . نقطه پایانی پیاده روی همچون گذشته در بام ساوه و یا دریاچه مورد تایید همه متولیان است و مسجد جامع می تواند مکمل باشد . با توجه به برخی نظرات در مطرح شدن مسجد جامع ساوه روی آنتن صداو سیما که تفکر مناسبی است و برای آنکه این مکان تاریخی - مذهبی بیشتر در کشور شناخته شود. پیشنهادمی گردد در نقطه شروع پیاده روی را مسجد جامع قرار دهید واداره ورزش هیئت های ورزشی را همراهی کند تا رشته هایی مثل اسکیت , دوچرخه سواری و امثاله شروع پیاده روی را از مسجد جامع و امام زاده سید اسحاق (ع) شروع کنند و با صداوسیما هم هماهنگی کنند تا از این شروع ها پخش مناسب و زمانبر داشته باشد. برای تشویق می توان از هدایای مقطعی در این مکان استفاده کرد و همینطور پخش برگه قرعه کشی که نیازمند برنامه ریزی و مشاوره عملیاتی است . دومین اقدام در راستای شناسایی این دومکان مهم در کشور بنر پشت جایگاه است که بهتر است طوری طراحی شود که این دومکان بجای انار و صنعت شناخته شود واین نقاط شروع نیز در شهرستان تبلیغ و صداوسیما نیز بطور کامل پوشش دهد. این راهکار نیازمند برنامه ای زمان دار مناسب است تا روزی شاد و زیبا در همگرایی داشته باشیم . اما در مورد شناسایی بیشتر مکان های تاریخی راهکارهایی خوب در راستای ورزش و صدا وسیما می شود اندیشید که نیازمند ادامه خانه نشینی است که الحمدلله محقق است . موفق و ورزشکار باشید . محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی