ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیا مدعی العموم به خبر سرنگ های آلوده ورود می کند؟

در ادامه پیگیری های نشریه خورشید ساوه ..... اگرقرارداد معتبر تضمین عدم انتشار سرنگ های آلوده است ؟ و اگر اینچنین بود این اتفاق نمی افتاد

پاسخ دانشکده علوم پزشکی به انتشار خبرو تصویر سرنگ های آلوده و بی جواب ماندن افکار عمومی ( به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساوه : در خصوص انتشار تصویر مبنی بر دفع غیر بهداشتی پسماند تیز و برنده(سرنگ و سر سوزن)در پیاده راه امام نبش کوچه صالحی بلافاصله بعد انتشار خبر مربوطه بررسی های لازم توسط کارشناسان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه انجام گردیده و مشاهده گردید مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و آزمایشگاه های مد نظر در سطح شهر ساوه از جمله آزمایشگاه سینا واقع در کوچه صالحی که تصویر تابلوی آن در خبر منتشر شده می باشد ،دارای قرار معتبر جمع آوری و بی خطر سازی پسماند های عفونی و تیز و برنده می باشند و تخلف هیچکدام از مراکز در خصوص این دفع غیر اصولی محرز نگردیده است. همچنین با پیمانکار جمع آوری پسماندهای عفونی و تیز و برنده مورخ ۱۴ مهر نود و هفت جلسه ای جهت بررسی نحوه جمع آوری و تاکید بر دقت اجرای آن برگزار گردید.شایان ذکر است شهر ساوه از معدود شهرهای کشور می باشد که از سال ۱۳۹۲با پیگیری مرکز بهداشت و همکار مدیریت پسماند شهرداری ساوه،پسماند عفونی و تیز و برنده کلیه مراکز بهداشتی درمانی اعم از خصوصی و دولتی به صورت مجزا از پسماندهای عادی و خانگی جمع آوری گردیده و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۶ با بی خطر سازی پسماند عفونی نیز و برنده این طرح کامل گردیده است. ) واما آیا مدعی العموم ورود می کند ؟. 1. اگرقرارداد معتبر تضمین عدم انتشار سرنگ های آلوده است ؟ و اگر اینچنین بود این اتفاق نمی افتاد و اگر این قرارداد نبود که واویلا بود و اگر این قرارداد تضمین کننده بوده پس این سرنگ ها که مکرردر موردی دیگر( دفعه دوم ) اتفاق افتاده از آسمان افتاده ؟ و کلام مکرر بودن این رها شدن سرنگ های آلوده مهم نبود و ضمن آنکه بماندی در این جوابیه است آیا شاهد سرنگ ها تحویل شده به تحول گیرنده قرارداد است ؟ واگر چنین پس تحویل گیرنده را باید یافت و اینکه ناظر بر او چه ارگانی بوده و در هر دو صورت تحویل دهنده و گیرنده و ناظر همه مورد توجه اند واین موردی است که مدعی العموم می بایست بدان توجه کند که از قلم افتاده است وبماندی دیگر اینکه فرصت - شفاها گفته ایم - می طلبد. 2. با توجه به اینکه تخلف با پاک شدن اصل سوال وصورت مسئله احراز نشده طبیعی است تنها راه باقیمانده آنستکه همشهریان محترم از این پس سرنگ های آلوده را در شهر پخش نکنند ؟ 3. ورود مدعی العموم و تحقیق از دستگاه های مربوطه با عدم اغنا افکار عمومی از پاک شدن صورت مسئله لازم است . جالب آنکه در فاصله انتشار عکس اول و عکس های بعدی اصل وظیفه عدم رها شدن سرنگ هاست که بین ارگان های مربوطه دست بدست می شد و انتظار آن بود ضمن عذر خواهی ناظران دستگاه های مربوطه از مردم بابت این اهمال خطرناک اجرای قانون برای عدم تکرار بر تحویل دهنده و گرنده باید اعمال شود و مکرر آنستکه باید اعمال شود و تصور پاسخ های اینگونه جای تعجب دارد و بهتر است قدردان رسانه های بیدار ساوه باشیم تا عیوب کار کم شود نه اینکه ... بماند. در پایان از اینکه ساوه دارای دفن پسماند بهداشتی است از مسببان ساخت این مرکز یادی می کنیم تا قدردان کار شایسته آنان باشیم و امیدواریم دراستفاده مناسب هم قدردان هزینه بیت المال با استفاده شایسته توسط ارگان ثانی باشیم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی