ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صراحت؛صداقت،منافع مردم در چشاندن مزه زهرآگین نهروان در حلقوم مسببان احمق فیضیه است .

با مسببان تحرکات اخیر در فیضیه اسانس زهرآگین نهروان چشانده شود تا بدانند در بین مردم جایگاهی ندارند واکثریت روحانی ها مبرا هستند و البته در اینصورت است که هزینه نهروان را نخواهیم داد .محمدرضا علیزاده

صراحت؛صداقت،منافع مردم در چشاندن مزه زهرآگین نهروان در حلقوم مسببان احمق فیضیه است . حوزه ؛ فیضیه و یک عمل شایدهنوز شک برانگیز بودن کوزه امام را تاریخ فراموش نکرده باشد. شاید دوری از سیاست عده ای هنوزدریاد خیلی ها باشد. تند و کندروی ها در تاریخ از نهروان تا قائله های داخلی خودمان را بیاد داریم و از آن تجربه ها , تلخی بهره مند شده ایم . نتد وکند ویژه چپ و راست باشد یا هر گروه دیگر؛ محکوم به حماقت است واز جهت داخلی وتاثیر در مقبولیت حوزه مبحث خودش را دارد و از جهت آب به آسیاب دشمن ریختن عین حماقت و ساده لوحی است . سال های مدیدی است که نظام در جهت آگاهی بخشی و واکسینه کردن آینده نظام بدون حضور نسل های اول انقلاب تند و کند ورزی ها را تحمل می کند تا شاید روشنگری امروز و فردای نسل آینده را اسیر حماقت و ساده لوحی ها این جماعت نکند. نگران آسیب حماقت این جماعت بر سر حوزه متفکرانی همچون امام ، رهبری ، مطهری و بهشتی ها می آورد نباید بود ولی از نکات قابل تامل است که با دست گروهی اقل حوزه بزرگ فیضیه مقبولیت خود در بین جوانان را متامل کند. این نقیصه بدلیل سیاست زده شدن است و در حالی که نیاز روز ما روحانی هایی دین دان و اصول پرور با تبحراستدلال رفع شبهات ذهنی دینی است متاسفانه نپرداختن به سیاست مترادف با طعنه پذیری است . اصل و وظیفه تخصصی حوزه مباحث تخصصی دین است که جزیی از آن سیاست است مثل همه تخصص ها و متخصصان ولی اصل جایش را به فرع داده و این اشتباه عدم پاسخگویی به شبهات جوانان را به ارمغان دشمن آورده است والبته اقلیت احمق ساده گوی پرروی این روز ها . شاید صبر نظام در برابر این کوته اندیشان صبر ایوب باشد ولی از این نکته هم نمی شود گذشت که از این تحرکات عده ای متنفع می شوند و می تواند آینده را با جذب مریض هایی اینگونه سخت نماید که یکی سودجویانی که از این اقلیت پررو برای خود توشه سیاسی و مذهبی با خسارت به بزرگان ونه نقد برمی دارند و دیگر دشمنی که در جماعت دین دار رخنه می کند وبا تحریک دین خواهی روند اولین نظام دین سالاری را با کندی روبرو می کند. هنوزاز آخرین و البته شاهراه برخورد با این جماعت رونمایی نشده و اگر قرار بود همه این اقلیت به راه آیند نیازی به تغییر مسیر به نهروان نبود. بد نیست با مسببان تحرکات اخیر در فیضیه اسانس زهرآگین نهروان چشانده شود تا بدانند در بین مردم جایگاهی ندارند واکثریت روحانی ها مبرا هستند و البته در اینصورت است که هزینه نهروان را نخواهیم داد .

بازگشت به صفحه اصلی