ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشنهاد علیزاده به وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی

باتوجه به مباحث دریای خزر و باقی مانده مسائل زیر بستر با توجه به اطلاعات عمومی و نه تخصصی :

پیشنهاد علیزاده به وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی باتوجه به مباحث دریای خزر و باقی مانده مسائل زیر بستر با توجه به اطلاعات عمومی و نه تخصصی : دریاچه خزر دریای دوستی است و می تواند الگویی مناسب برای مراودات حقوقی قانونی و البته با روندی مناسب برای رفع مشکلات بستر و زیر بستر مناسب باشد. بدون شک و طبق اظهارات رسانه ای ادامه تصمیمات برای بستر و زیر بستر زمان زیادی از همه کشورها خواهد گرفت وبدین سبب پیشنهاد می نماید: کلیه استفاده ها از منابع بستری و زیر بستری به شرکتی بزرگ وچند ملیتی از کشورهای حاشیه تشکیل گردد و نسبت به سهم توافق شده مصوب از سود منابع بهره برداری گردد . با توجه به مسائل زیست محیطی ایجاد یک شرکت چندملیتی از کشورهای حاشیه می تواند در این جهت هم اقدام بسیار تاثیر گذاری باشد. رقابت های منطقه ای عملا با این روند به مناسب سازی و کاهش حاشیه ها خواهد شد و از نظر امنیتی و اقتصادی هم می تواند تبدیل به یک الگوی مناسب دور سازی از وابستگی به دلار باشد. اقتصاد منطقه خزر ؛ اقتصادی پرجمعیت است و تشکیل اولین شرکت چندملیتی با حضور ایران می تواند مقدمه حضور این شرکت در نقاط دیگر جهان و البته در برابر شرکت ها چند ملیتی وابسته به غرب باشد. با اعتماد سازی توسط چنین شرکتی آینده بهتربا اقتصادی پویا و استثنایی برای ایران نیز رقم خواهد خورد. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی