ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ض تسلیت واژه ای کوتاه در بیان هم دردی با خانواده ایشان و خانواده بزرگ سینما در ایران و بویژه در ساوه است .

پخش کیف انگلیسی از شبکه استانی اقل توجه استان به این استاد بزرگ سینمای ساوه است

ضیاالدین دری عرض تسلیت واژه ای کوتاه در بیان هم دردی با خانواده ایشان و خانواده بزرگ سینما در ایران و بویژه در ساوه است . استاد دری از خانواده های ماندگار ساوه ای است که هیچگاه ساوه را فراموش نکرد و ماندگارترین کارهای خود را بنام ساوه ساخت و بسیاری از بچه های ساوه استفاده کرد. افتخار ساوه ای ها بود و راز مگوی تاریخ ساوه وایران در کیف انگلیسی مستتر است . کاش برایش بزرگداشت گرفته بودیم و افسوس که کوتاهی کردیم که او خیلی بزرگ بود. راز مگوی کیف انگلیسی آنقدر حرف برای گفتن داشت که داشته های به روز و معاصرش دیده نشد و شاید اندکی از ابعاد آن را دیده باشیم و نگاه امان را اگر توسعه دهیم وبه روز به آن نگاه کنیم کیف استعماری نفوذش پایان نیافته و هنوز این تاثیر پذیری در بسیاری از جاها دیده می شود وجادارد بارها این سریال زنده را ببینیم . بر مسوولین ساوجی است هر چه سریعتر نسبت به مراسمی در خور نام ایشان اقدام نمایند و فرصت اقل را از دست ندهیم . دادن پیام توسط اصالی هنر سینما , مسوولین مرتبط و نصب در جایگاه های شهرداری به فوریت الزام آور است ولازم است اداره ارشاد و اداره کل ارشاد استان فعالتر شوند . پخش کیف انگلیسی از شبکه استانی اقل توجه استان به این استاد بزرگ سینمای ساوه است

بازگشت به صفحه اصلی