ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صراحت ؛ صداقت؛ منافع مردم (5)

روزی که اصول دین را اول مدرس شدیم آنروز روز عدالت است .

صراحت ؛ صداقت؛ منافع مردم (5) در حالیکه فروش دلار و خرید لیر ترکیه را این روزها زبان زد فضای مجازی کرده که بهتر است فضای واقعی بگوییم که لفظ مجازی خود موید اشتباهات مکرر چهل ساله درنامگذاری های ماست . نام قرض الحسنه را بر مشتی بانک بدون کنترل گذاشتیم و وقتی فرار کردند هزینه آنرا نظام با نام قرض الحسنه داد. نام سهمیه را برای استفاده جبهه و جنگ رفتگان به حق گذاشتیم و درحالیکه برای یک ویلچر برخی گیر دارند عده ای از این سبد کلاه هایی برای خود ساختندو شدن متمول و زمین داران بزرگ و هزینه آنرا بنام سهمیه نظام داد. نام تعاونی را باب کردیم و عده ای با تعاونی های ساختگی و مشتی موافقت اصولی از سبد همان سهمیه زمین های چندصد هکتاری گرفتند و هزینه آنرا بنام تعاونی نظام داد . نام مستضعفین را بر زمین ها ی حاشیه شهرگذاشتیم و برخی با آن زمین ها کمر دولت ها را بارها شکستند و حالا هزینه را مردم می پردازند و هزینه آنرا نظام داد . قانون را برای همه نوشتیم و برای مستضعفین و عوام اجرا کردیم و اجرایش برای آنها شد و حاشیه شهر را بزرگ نامردان زمین خوار فروختند و بنام قانون نام نظام را فروختند . قانوندانان فرصت قانون نوشتن ندارند و هر کس کار دیگری را می کند و نظام هزینه می دهد. برخی روحانی های ما در سیاست غرق شده اند وجوانان ونوجوانان تشنه دین خواهی را درفضای مجازی واقعی شده رها کرده ایم واز سراب دین نمایی آنان سیراب می شوندو هزینه آنرا نظام می دهد . فروع دین را غوغا سالارانه مکرر کردیم و اصولی چون عدالت را فراموش ( بویژه با قانون دانی ) وهزینه آنرا متاسفانه نام جمهوری اسلامی می دهد. روزی که قوه مجریه کارش را کند , قوه مقننه کار خود و قضاییه فعل خود آنروز جشن وعید نظام و مردم است . روزی که بانک یک کلمه باشد و در اختیار و کنترل شده آنروز روز ربا نیست . روزی که سهمیه به کسی تعلق گیرد که حق اشان است و آنهم به عدالت آنروز روز پاسداشت جبهه و جنگ و انقلاب است . روزی که فروشندگان زمین های بزرگ را به عدالتخانه کشیدیم آنروز روز جمع شدن حاشیه شهر است . روزی که قانون را اول نویسندگانش اجرا کردند وتفاوتی بین عوام و مسوول منتخب و منتصب نبود آنروز روز عدالت است . روزی که متخصص امور دینی اول اثبات دین کرد و بعد سخن از سیاست آنروز روز دین خواهی نسل آینده است . روزی که اصول دین را اول مدرس شدیم آنروز روز عدالت است . و روزی که اینچنین شدیم آنروز روزی است که دلار بی لار خواهد شد و استعمارشکست نقره داغی خواهد خورد و تا آنروز هر روز گرفتار یک دسیسه خواهیم بود که متاسفانه از بی تدبیری خودمان است تا مکردشمن . محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی