ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یاد داشت : عینک سواد می آورد ، صندلی عدالت ... ساوه نقره داغ

شاید همه شنیده باشیم عینک سواد نمی آورد ولی نشستن بر روی صندلی 10 -12میلیونی باعث شعف جوانی عدالت پوچ می شود واگر شما آنرا درست ندانید برکنار شوید از محدوده شرع وعرف خارج است. هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک که قبلا در سکوت همراهی همکار متخلف گندید. هر وقت عدالت بخواهیم دعوی نزد عدل گستر می بریم و وقتی عدل گستر خود شریک غافله شد و دم فرو بست انتظارعدالت بیهوده یا بیراهه ترقی است وعاقبتش سقوط . شهری مثل ساوه گاها نردبان ترقی بعضی جوانک ها شده و البته خاصیت آن زمین خوردنی شنیدنی است پس مراقب باید بود که همه احوالات رصد می شود از نردبان شدن با تضییع حق و دروغ تا ضعیف النفس بودن بواسطه عدم پیگیری حق . انشاء الله ؛ کسی در احوالات سه قوه در زیر مجموعه های ساوه هوس صندلی 10 -12 میلیونی نمی کند که میخ داغ دارد واگر کسی را بناحق بخاطر حق گویی بردار ندار نشودکه داغ است و ساوه معدن نقره داغ .

بازگشت به صفحه اصلی