انتخاب شهردار است و این آزمونی سخت برای اعضا جدید شورای شهر

(( برسد به دست اعضا شورای شهر ساوه )) همه جا سخن امروز مردم ساوه انتخاب شهردار است و این آزمونی سخت برای اعضا جدید شورای شهر خواهد بود . قبل از هرچیز لازم است عرض کنم اکثریت اعضا محترم را میشناسم و ایشان را افرادی صادق و دلسوز می دانم که دوست دارند بهترین انتخاب را برای شهرشان انجام دهند . با برخی از انها هم انقدر آشنایی داشتم تا این سخنان را تلفنی یا حضوری به گوششان برسانم اما ترجیح دادم همشهریان گرامی در نقش موّکل شاهد این مطالب باشند و در اصلاح و تکمیلش شریک گردند . لذا به چند نکته اشاره میکنم : ۱- تحت فشار جریانات سیاسی و مقامات تصمیم نگیرید ، در برابر انتخاب شهردار و عملکرد او فقط شما پاسخگو خواهید بود نه جریانات و افرادی که به شما فشار می آورند . بد نیست نگاهی به تحولات شورای قبل بیاندازید و ببینید که هنگام پاسخگویی تنهای تنها خواهید ماند . پس تصمیمی را بگیرید که در این دنیا و ان دنیا خودتان به تنهایی از پس پاسخش بر آیید . ۲ - با نگاه سیاسیتان شهردا انتخاب نکنید . شهرداری یک مرکز اجرایی و تخصصی است میزان اصلاحطلبی یا اصولگرایی افراد تاثیری در توانایی وی در اداره امور شهر ندارد . باز هم مجبورم به پاسخگو بودن اشاره کنم . اگر شهردار سیاسی شما نتواند شهر را اداره کند علاقه مندان به اصلاحطلبی چشمشان را بر تعفن زباله های جلو درب منزلشان نمیبندند یا حامیان اصولگرایی نمیگویند شهردار از خودمان است پس عیبی ندارد که خیابان ها نظافت نمیشود و ... ۳- ساوه جای آزمون و خطا نیست . اگر دوستی ، رفیقی ، هم خطی .. چیزی دارید که دوست دارید پستی بگیرد یا نقشی در جامعه ایفا کند هیچ عیبی ندارد اما ساوه جای تجربه اندوزی نیست . شاید رفیق شما سوابق مختلفی داشته باشد اما اداره شهرداری از جنس مدیریت های شیک و اتو کشیده هزینه ای نیست . اگر کسی حداقل تجربه اداره یک شهرداری درجه هشت به بالا را ندارد واقعا مناسب این شهر نخواهد بود . اگر به رفاقتتان بها میدهید فکر ابروی رفیقتان را بکنید . ۴- در اخر بنده افتخار داشتم مدتی در این مجموعه خدمت کنم . دهها نفر در مجموعه شهرداری ساوه میشناسم که تخصص تعهد و توان لازم را برای این سمت دارند که میتوانید برای سطوح مختلف مدیریتی به ایشان اعتماد کنید . پس از وقایع تلخ گذشته این مجموعه همچون کشتی طوفان زده ایست که اگر قرار باشد کسی هدایت آن را بر عهده بگیرد از سرنشینان خود اوست که میتواند تا ساحل آرامش رهسپارش کند . گزینه های بیرونی یا شناخت صحیحی پیدا نکرده اند یا آمده اند چند روزی مهمانی بگیرند و بروند . با این شرایط مالی پیش امده پذیرش این مسولیت امروز یک فداکاری است . به آنها که برای رسیدن به این پست سر و دست میشکنند اعتماد نکنید . در این شرایط متخصص ترین با تجربه ترین و پاکترین گزینه را انتخاب و با همدلی و اجماع مبارکتان او را برای گذر از این شرایط دشوار همراهی نمایید . برای اختلاف همیشه وقت هست فرصت خدمت غنیمتی است که مردم برای مدتی کوتاه در اختیارتان گذاشته اند از صمیم قلب آرزو میکنم در پایان این فرصت سربلند باشید . امید است جسارت این برادر کوچکتان را به بزرگواری خویش ببخشید . مهدی جهانمیرزایی . شهروند ساوجی

مهدی: (( برسد به دست اعضا شورای شهر ساوه )) همه جا سخن امروز مردم ساوه انتخاب شهردار است و این آزمونی سخت برای اعضا جدید شورای شهر خواهد بود . قبل از هرچیز لازم است عرض کنم اکثریت اعضا محترم را میشناسم و ایشان را افرادی صادق و دلسوز می دانم که دوست دارند بهترین انتخاب را برای شهرشان انجام دهند . با برخی از انها هم انقدر آشنایی داشتم تا این سخنان را تلفنی یا حضوری به گوششان برسانم اما ترجیح دادم همشهریان گرامی در نقش موّکل شاهد این مطالب باشند و در اصلاح و تکمیلش شریک گردند . لذا به چند نکته اشاره میکنم : ۱- تحت فشار جریانات سیاسی و مقامات تصمیم نگیرید ، در برابر انتخاب شهردار و عملکرد او فقط شما پاسخگو خواهید بود نه جریانات و افرادی که به شما فشار می آورند . بد نیست نگاهی به تحولات شورای قبل بیاندازید و ببینید که هنگام پاسخگویی تنهای تنها خواهید ماند . پس تصمیمی را بگیرید که در این دنیا و ان دنیا خودتان به تنهایی از پس پاسخش بر آیید . ۲ - با نگاه سیاسیتان شهردا انتخاب نکنید . شهرداری یک مرکز اجرایی و تخصصی است میزان اصلاحطلبی یا اصولگرایی افراد تاثیری در توانایی وی در اداره امور شهر ندارد . باز هم مجبورم به پاسخگو بودن اشاره کنم . اگر شهردار سیاسی شما نتواند شهر را اداره کند علاقه مندان به اصلاحطلبی چشمشان را بر تعفن زباله های جلو درب منزلشان نمیبندند یا حامیان اصولگرایی نمیگویند شهردار از خودمان است پس عیبی ندارد که خیابان ها نظافت نمیشود و ... ۳- ساوه جای آزمون و خطا نیست . اگر دوستی ، رفیقی ، هم خطی .. چیزی دارید که دوست دارید پستی بگیرد یا نقشی در جامعه ایفا کند هیچ عیبی ندارد اما ساوه جای تجربه اندوزی نیست . شاید رفیق شما سوابق مختلفی داشته باشد اما اداره شهرداری از جنس مدیریت های شیک و اتو کشیده هزینه ای نیست . اگر کسی حداقل تجربه اداره یک شهرداری درجه هشت به بالا را ندارد واقعا مناسب این شهر نخواهد بود . اگر به رفاقتتان بها میدهید فکر ابروی رفیقتان را بکنید . ۴- در اخر بنده افتخار داشتم مدتی در این مجموعه خدمت کنم . دهها نفر در مجموعه شهرداری ساوه میشناسم که تخصص تعهد و توان لازم را برای این سمت دارند که میتوانید برای سطوح مختلف مدیریتی به ایشان اعتماد کنید . پس از وقایع تلخ گذشته این مجموعه همچون کشتی طوفان زده ایست که اگر قرار باشد کسی هدایت آن را بر عهده بگیرد از سرنشینان خود اوست که میتواند تا ساحل آرامش رهسپارش کند . گزینه های بیرونی یا شناخت صحیحی پیدا نکرده اند یا آمده اند چند روزی مهمانی بگیرند و بروند . با این شرایط مالی پیش امده پذیرش این مسولیت امروز یک فداکاری است . به آنها که برای رسیدن به این پست سر و دست میشکنند اعتماد نکنید . در این شرایط متخصص ترین با تجربه ترین و پاکترین گزینه را انتخاب و با همدلی و اجماع مبارکتان او را برای گذر از این شرایط دشوار همراهی نمایید . برای اختلاف همیشه وقت هست فرصت خدمت غنیمتی است که مردم برای مدتی کوتاه در اختیارتان گذاشته اند از صمیم قلب آرزو میکنم در پایان این فرصت سربلند باشید . امید است جسارت این برادر کوچکتان را به بزرگواری خویش ببخشید . مهدی جهانمیرزایی . شهروند ساوجی

بازگشت به صفحه اصلی