ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده نهایت بی عدالتی و بی انصافی در حق ساوه است

کریمی رئیس شورای اسلامی شهر ساوه:رئیس شورای اسلامی شهر ساوه در نشست منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهرهای استان مرکزی با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در انتقادات تندی بیان داشت

کریمی رئیس شورای اسلامی شهر ساوه: اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده نهایت بی عدالتی و بی انصافی در حق ساوه است "سعید کریمی" رئیس شورای اسلامی شهر ساوه در نشست منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهرهای استان مرکزی با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در انتقادات تندی بیان داشت: امروز اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده در استان مرکزی به مهمترین چالش شهر ساوه تبدیل شده است. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه و قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده که درآمد های همه شهرهای استان در مرکز تجمیع و بر اساس شاخص جمعیت میان شهرها توزیع گردد و قطعا نمایندگان مجلس در راستای عدالت محوری این مصوبات انجام داده اند اما اجرای آن نهایت بی عدالتی و بی انصافی در حق ساوه است. وی افزود: اجرای این قانون در سالجاری موجب شده تا شهری مانند ساوه که میزبان بزرگترین شهر صنعتی کشور است و تبعات و مشکلات یک شهر صنعتی مانند مهاجرپذیری، مسائل زیست محیطی و ... را تجربه می کند به یکباره بودجه شهرداری آن به میزان یک پنجم کاهش یافته است. کریمی یادآور شد: طی دو دهه اخیر برای نخستین بار از که کارکنان و پاکبانان عزیز و زحمتکش حدود سه ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند. وی اظهار داشت: ما مخالف رشد و توسعه شهرهای کوچک و متوسط نیستیم اما نباید به خاطر پر کردن یک گودال، ساختمان چندین طبقه آباد را تخریب کرد. وی گفت: قطعا شهرداری ها باید به سمت و سوی درآمد های پایدار حرکت کنند اما در حال حاضر اجرای یکباره این قانون شهر ساوه در دیگر شهرهای این شهرستان را با چالش جدی مواجه کرده است.

بازگشت به صفحه اصلی