ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ولایتی فرصت سیاسی عمل کردن و ادامه تلاطم در دانشگاه آزاد

ولایتی شخصیتی که انتظار بیشتری از او می رفت : دکتر ولایتی پزشک متخصص اطفالی که بیشترسیاست پیشه ای کهنه کار است و انتظار می رفت دانشگاه آزاد را از سیاست دور کند ولی دقیقا کاملا سیاست ورزانه عمل کرد و از جناح رقیب دولت و افراد خاص مسوولان را برگزید.

ولایتی شخصیتی که انتظار بیشتری از او می رفت : دکتر ولایتی پزشک متخصص اطفالی که بیشترسیاست پیشه ای کهنه کار است و انتظار می رفت دانشگاه آزاد را از سیاست دور کند ولی دقیقا کاملا سیاست ورزانه عمل کرد و از جناح رقیب دولت و افراد خاص مسوولان را برگزید. دولت و مجلس با حق خود می توانند این انتخاب را با چالش مواجه کنند قابل تامل است واینکه انتخاب متخصصانه و مجربانه باشد یا نباشدوجه دوم روند رشد دانشگاه آزاد اسلامی است ؛ ولی کاش واژه ای است که انتظار می رفت ولایتی بدنبال آن نباشد ولی ولایتی با این انتخاب ثابت کرد بیشتر از یک شخصیت علمی یا فراجناحی ؛ فردی کاملا سیاست باز و از طرفی بازهم اصولگرایان صحه بر مهری زدند که اگر فرصت در اختیارداشته باشند فقط همرزمان اصولگرای خود را انتخاب می کنند وجالب آنکه این گروه اقلیت فعلی انتظار دارند دولت فراجناحی عمل کند و دولت را بسبب آنکه از حاکمیت 24میلیون سخن گوید مورد بالاترین نقد ها و گاها توهین ها قرار می دهند. اصولگرایان حتی در شخصیتی مانند ولایتی فرصت دانشگاه آزادکه یادگار آیت الله هاشمی است و تولیت آستان قدس را فرصتی مناسب برای استمرار تفکر خود یافته اند که قابل درک و شناخت بیشتر این تفکر است که دهه ای حاکمیت مطلق داشته است و البته فرصتی برای شناخت روحیه هردو جناح موجود در فضای سیاسی ایران . و ... کاش ولایتی کاملا متخصص منشانه رفتار می کرد تا دانشگاه آزاد فرصت رشد و توسعه علمی اش مانند سالها شناخت سیاسی از ایشان می شد نه ولایتی که منتظر فرصت سیاسی عمل کردن و ادامه تلاطم در دانشگاه آزاد شد .

بازگشت به صفحه اصلی