ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

طولانی بودن مراحل تصویب و اجرایی شدن مصوبات شوراهای اسلامی روستاها

ابوالقاسم قاسمی ، شورای بخش مرکزی ساوه افزود:حال سوال این است با وجود بخشدار که نماینده ی دولت در بخش و ناظر بر تمامی این مراحل است ؛ دیگر به تایید کمیته ی انطباق یا ارسال آن به دفتر امور روستایی در استان که بسیار زمانبر می باشد چه نیازی است ؟ آیا این روند یک روند مطلوب و کارآمدی است؟

طولانی بودن مراحل تصویب و اجرایی شدن مصوبات شوراهای اسلامی روستاها دهیار روستایی ،طرحی (عمرانی ، فرهنگی و ...)را به شورای روستا پیشنهاد می دهد و شورا و دهیار در مورد این طرح به گفتگو و مباحثه می پردازند و نهایتا این طرح تصویب می شود . سپس توسط مهندسین و کارشناسان فنی بخشداری و همچنین توسط امور مالی و ردیف بودجه ای ، آن طرح از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد . سپس طرح مورد نظر توسط بخشدار تایید یا رد می شود که در صورت تایید طرح به کمیته ی انطباق که اعضای آن کمیته ، قاضی وبخشدار و نماینده ی شورای شهرستان هستند؛ ارجاع داده می شود .اگر کمیته ی مزبور اعتراضی به آن داشته باشد یا ایرادی به آن وارد کند ، هیات مذکور می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه ، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند و شورا نیز موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . در صورتی که شورا ایرادات گرفته شده را وارد نداند موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع داده می شود و هیات مزبور مکلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید و بعد از گذراندن تمامی این مراحل طرح مورد نظر به دفتر امور روستایی در استان ارسال می گردد و آنجا نیز مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت تایید ، طرح مورد نظر بالاخره در بخشداری برای اجرا به مزایده گذاشته می شود هر یک از این مراحل بسیار زمانبر است و گاهی اوقات بیشتر از زمانی که در قانون مصوب شده است این بررسی ها طولانی تر می گردد . حال سوال این است با وجود بخشدار که نماینده ی دولت در بخش و ناظر بر تمامی این مراحل است ؛ دیگر به تایید کمیته ی انطباق یا ارسال آن به دفتر امور روستایی در استان که بسیار زمانبر می باشد چه نیازی است ؟ آیا این روند یک روند مطلوب و کارآمدی است؟ ابوالقاسم قاسمی ، شورای بخش مرکزی ساوه

بازگشت به صفحه اصلی