ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صدای مردم ؟چرامناقصات ومزایدات مهم شهرداری تمدیدوبرخلاف قرارداد عمل میگردد مزایده استخر کوثر....تاکسی بی سیم....و13دستگاه سوا ری و بیلبورد های شهرداری

با سلام ...جناب علیزاده مدتی است در جریان قضایای شهرداری....مناقصات ومزایدات مهم با رابطه تمدید میشود و بر خلاف قرارداد عمل میگردد...که از مهمترین آنها که در حال حاضر دستخوش روابط شده..مزایده استخر کوثر....تاکسی بی سیم....و13دستگاه سوا ری و بیلبورد های شهرداری در اختیار شهرداری است که اصلا معلوم نیست چرا با اتمام مدت قرار داد مثل بقیه پیمانکاریها به مزایده یا مناقصه گذاشته نمیشود...مستندترین آنها تاکسی بیسیم ساوه است که با گذشت بیش از چهار ماه از اتمام قرارداد ودستور و نامه اکید شورا مبنی بر رفتن به مزایده و انجام ماده 13هنوز بلاتکلیف است و هیچ کس پاسخگو نیست....از شما به عنوان زبان مردم ساوه و فردی که همیشه به شجاعت در سخن وابراز مشکلات شهره هستید عاجزانه تقاضا داریم که این موضوع را با مطرح کردن در نشریه و پیگیری مجدانه به نتیجه رسانده و دلایل منطقی و قانع کننده آن را از مدیران ذیربط شهرداری جویا شوید...ضمنا 13دستگاه سواری که از آبانماه 95با قرارداد خلاف واقع به نیروهای خود شهرداری ورانندگان چند ساله سپرده شده که به هیچ وجه حتی شرایط اولیه پیمانکار بودن این موضوع را ندارند...به امید روشن شدن واقعیت...یا علی مدد

با سلام ...جناب علیزاده مدتی است در جریان قضایای شهرداری....مناقصات ومزایدات مهم با رابطه تمدید میشود و بر خلاف قرارداد عمل میگردد...که از مهمترین آنها که در حال حاضر دستخوش روابط شده..مزایده استخر کوثر....تاکسی بی سیم....و13دستگاه سوا ری و بیلبورد های شهرداری در اختیار شهرداری است که اصلا معلوم نیست چرا با اتمام مدت قرار داد مثل بقیه پیمانکاریها به مزایده یا مناقصه گذاشته نمیشود...مستندترین آنها تاکسی بیسیم ساوه است که با گذشت بیش از چهار ماه از اتمام قرارداد ودستور و نامه اکید شورا مبنی بر رفتن به مزایده و انجام ماده 13هنوز بلاتکلیف است و هیچ کس پاسخگو نیست....از شما به عنوان زبان مردم ساوه و فردی که همیشه به شجاعت در سخن وابراز مشکلات شهره هستید عاجزانه تقاضا داریم که این موضوع را با مطرح کردن در نشریه و پیگیری مجدانه به نتیجه رسانده و دلایل منطقی و قانع کننده آن را از مدیران ذیربط شهرداری جویا شوید...ضمنا 13دستگاه سواری که از آبانماه 95با قرارداد خلاف واقع به نیروهای خود شهرداری ورانندگان چند ساله سپرده شده که به هیچ وجه حتی شرایط اولیه پیمانکار بودن این موضوع را ندارند...به امید روشن شدن واقعیت...یا علی مدد ............

بازگشت به صفحه اصلی