ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صدای مردم ؟چرامناقصات ومزایدات مهم شهرداری تمدیدوبرخلاف قرارداد عمل میگردد مزایده استخر کوثر....تاکسی بی سیم....و13دستگاه سوا ری و بیلبورد های شهرداری

<