ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشنهاد برگزاری جشنواره طالبی ساوه در آوه

با کیفیت و اسانسی بسیار بالا طالبی ساوه می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت کشاورزا