ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشنهاد برگزاری جشنواره طالبی ساوه در آوه

با کیفیت و اسانسی بسیار بالا طالبی ساوه می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت کشاورزان این محصول ایفا کند ؛ اگر راهکار های موثر بر افزایش استفاده معمول و تبدیل این محصول با فرآوری و صنایع تبدیلی حرکتی مثمر ثمر انجام شود . برگزاری جشنواره می تواند قدم موثر در ایجاد انگیزه با جذب تفکرا ت متخصصان باشداین پیشنهاد چند سالی است که مکررمی شود .امیدمان آنست که توسط متولیان جدی گرفته شود . ..محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی