ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نقدی بر اوضاع آموزش و پرورش و آموزش عالی؟ 2030/FATF

سند بالا دستی هر چه هست نتیجه ای برای نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی نداشته ؛ که دلیل اش اول و آخرش همان سخن شهید چمران است و تا زمانی موازی کاری ادامه دارد و وزارت خانه ها و ارگان ها حاضر نیستند بپذیرند کار هر کس نیست خرمن کوبی ... ما 2030را بپذیریم و با توجه به قوانین خودمان اجرا کنیم بهتر از این وضع نیست .

به بهانه 2030/. FATF نفس حضور در سازمان های بین المللی رساندن صدای ملت ایران به جهان است و استفاده از ابزار بین المللی برای رشد و توسعه کشورها ولی اینکه به تازه گی هر حضوری مصادف با فشار بردولت شده برای چیست . به کسانی که می گویند این سازمان ها ساخته و پرداخته کشورهای دیگر است و عموما در انتخابات هم منتقد دولت بودند باید حق داد بله درست است ولی مگر سازمانی در جهان داریم که ساخته و پرداخته ما باشد و مگر حضور در سازمان ملل که پنج قدرت جهانی حق وتو دارند وما حضور داریم وبا همان حضورمان یکی از مهمترین به چالش کشان حق وتو نیستیم ولی در عین حال همان حق وتو بد وقتی در جامعه ملل نبود مگر آن سازمان ماند و توانست جلو جنگ جهانی را بگیرد پس حق وتو هم مزایایی داشته است . جالب است تامل کنیم ؛ مدال های المپیک هم با حق وتو سازماندهی شده ؛ و کشورهای صاحب نام تعداد مدال در رشته هایی که خود بیشتر داشته اند توجه بیشتری کرده اند و حتی تا پای حذف کشتی رفتند گرچه دلایل علمی هم دارد خب آنجا هم شرکت نکنیم ؛ شاید بد نباشدبازهم مکرر کنیم خطوط کشتیرانی و قوانین مالی , و سازمان های دیگر جهانی وبسیاری موارد درجهان را آنها نوشته اند و ما اجرا می کنیم ولی در بسیاری از این موارد مانند 2030اجرا با توجه به قوانین داخلی کشورها اجرایی می گردد . اما اگر ما با عدم حضورمان بتوانیم مسیر جدیدی را برای خود بسازیم بله این مسیر بهتر است ولی سالهاست یک سند تحول آموزش و پرورش نوشته شده که مشتی کلی گویی... یکی برود بخواند خوشش می آید ولی هوای کولر گازی زیاد سرد بوده یا گرمای شوفاژ . یک مطلب غیر قابل انکار است نظام آموزشی ما برآورد واردات بی رویه همه نظام های آموزشی دنیاست و جالب انکه بومی سازی کرده ایم و گند زده ایم به همه نظام های آموزشی دنیا . در کدام نظام آموزشی حتی ... دهها نظام داریم , در کدام نظام آموزش عالی دهها نوع دانشگاه داریم و هر کس مدرک می دهد از شهرداری گرفته تا حوزه و جهاد کشاورزی و شهر صنعتی و جالب آنکه بسیاری پس از خروج به اندازه دوران دانش آموزی اشان سوادشان زیادتر نشده است . کنترل دانش آموز بی نظم و هنجار شکن در هم جا قانون دارد ولی در اینجا هیچ قانونی نداریم و همه قوانین به حل اش کنیم بره ختم میشه ؛ قتلی در مدرسه صورت می گیرد برو بگرد پرتقال فروش را که تکلیف روحیه صدها دانش آموز فدا شد و رفت پی کارش , یک مشاوریا مسوول بلند نش بیاد بگه ؟؟؟ ما بخواهیم یا نخواهیم یک بار باید تصمیم بگیریم از فردا نخواهیم فکرمان مستعمره باشد؛ و در آنصورت است بله می توانیم بگوییم ما مستقل هستیم . خیلی افرادی که دم از آموزش و پرورش مستقل می زنند حق دارند ولی اگر ما معتقد به نظام آموزشی درست و حسابی باشیم، قبل از آن بد نیست به این نکته توجه کنیم که ما از قانون اساسی که بومی سازی کرده ایم تا حضور در سازمان های بین المللی را تجربه کرده ایم و باید با حضور و تاثیر گذاری با دنیا مراوده کرده و از علم آنها با بومی سازی بهره برداری کنیم تا بدون ایجاد ترس با نفوذ در این سازمان ها بتوانیم به مروربا توان علمی و استدلالی نوابغ امان در سازمان دهی و ساختار های این سازمان ها تاثیر گذار شویم . اعتقاد به دانش باید در ساختار نظام ما الویت شود ؛ ما هنوز متولی فرهنگ امان صد ارگان است که اکثرا به فرهنگ ارتباطی ندارند ووقتی چند تا عالم حرف می زنند با چند وصله باید بروند خانه نشینی را تجربه کنند که همان درد کهنه شهید چمران است که (می گوید تقوا از تخصص لازم تر است .آنرا می پذیرم اما می گویم :آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد؛ بی تقواست) و اتفاقا همه درد کشور ما از اینجا سرچشمه می گیرد تصمیم گیرنده سند بالا دستی هر چه هست نتیجه ای برای نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی نداشته ؛ که دلیل اش اول و آخرش همان سخن شهید چمران است و تا زمانی موازی کاری ادامه دارد و وزارت خانه ها و ارگان ها حاضر نیستند بپذیرند کار هر کس نیست خرمن کوبی ... ما 2030را بپذیریم و با توجه به قوانین خودمان اجرا کنیم بهتر از این وضع نیست . در آینده جهان , گفتگو هر ثانیه بیشتر تاثیر گذار می شود و ما برای آنکه بدوران برترین قدرت نرم وسخت جهان برگردیم از هر فرصتی برای نفوذ باید استفاده کنیم تا بتوانیم با قدرت گفتگوی امان بر دنیا مسلط شویم وبله باید مراقب باشیم مشتی بی سواد یا ناآشنایان با مبانی اسلامی - ایرانی را راهی این سازمان ها نکنیم که هاله نور ببینند و بمانند ؟ آینده جهان را پارسیان عالم می سازند انکار شدنی نیست ولی این ما هستیم زمان اش را تعیین می کنیم . ........محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی