ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همه بی تقوایی را فریاد زدندولی آنکه شمشیر را بر فرق عدالت فرود آورد تفکر نهروانیان مقدس مآب بود

راه مانده فقط روشنگری و جلو