ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آنکس که تخصص نداردوکاری را می پذیردبی تقواست

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است .آنرا می پذیرم اما می گویم :آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد؛ بی تقواست

بازگشت به صفحه اصلی