ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییرات در شهرداری ساوه ادامه دارد...

طی سه ابلاغ از سوی مهندس اصدق سرپرست شهرداری ساوه، "رضا یزدی" به عنوان سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری، "محمد حسن افشاری" به عنوان سرپرست حوزه معاونت عمرانی و "حامد تسبیحی" به سمت سرپرست رئیس دفتر شهردار منصوب شدندو همچنین علی اصغر آرمیده مسوول سازمان عمران این روند ادامه دارد

بازگشت به صفحه اصلی