ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سقوط فوتسال ساوه با تصمیم شورا نزدیک شد

همه تیم های کشور مستقیم ...دولتی اند جوانان ساوه مظلوم تفکرات عده ای نشود

هرگونه تغییر در این زمان سقوط فوتسال ساوه را در پی دارد. نکته اول :بهانه واهی عدم تیم داری شهرداری اگر درست است همه شهرهای دارای تیم شهرداری باید این مصوبه را انجام دهند. نکته دوم : در سالهایی قبل هم عده ای بر این تفکربودند حتی شهرداری باشگاه ورزشی نمی خواهد و این تفکرات از ریشه غلط است و اگر اینچنین است شهرداری فط به وظیف ذاتی خود کع ساختار سخت شهر است بپردازد و از هر گونه کمک های گاها غلط اندر غلط بپرهیزد و اکثرا خودشان هم در بیرون جلسات بر اصل و فرعش خظ می کشند. نکته سوم : در این بحث که مدعی بومی گرایی شهرداری هستم قیدی نیست ولی حتی در اقل این برنامه شهرداری ساوه با تقدیم برترین های امروز تیم ملی نقش بارز دارد و در این راستا باشکاه های استانی در این حد و اندازه نبوده اند و اگر قرار بر این شده که تیم داری نباشد اول باید اراک عمل کند , ساوه مهد فوتسال است و دقیقا می دانم قرار سال جاری بر بومی گرایی بیشتر بوده است . نکته چهارم : تیم داری بخش خصوصی خیلی هم عالی است ؛ ولی چه اشکالی دارد در صورت صعود تیم دوم ؛ دو تیم در لیگ داشته باشیم و بهتر است . نکته پنجم : تجربه حضور شورای چهارم به هر دلیل با سقوط تیم لیگ برتری همراه شد که با درایت در ادامه به بازگشت تیم منجر شد بهتر است دوستان شورا بهر دلیل ناگفته یا تحت تاثیر فراجناحی ها قرارنگیرید و بگذارید شورا جدید در سال بعد تصمیم بگیرند و مطمدن باشید این به صلاح شماست و اگر این انتقال را انجام دادید دو بار سقوط را در کارنامه خود ثبت کرده اید. نکته پنجم : روی سخنم با مقامات استانی است ؛ چرا تیم های اراک در لیک برتر را حذف نمی کنید ؛ بهتر است حتی با تجمیع منابع از همان جا که آنها را تامین می کنید تیم ساوه را هم تامین کنید از نظر سوابق و افتخارات فوتسال ساوه کجا و تیم های دیگر استان کجا بهتر است این روند متوقف شود. در آخر با احترام به نظرآنانی که بیشتر بحث بومیگرایی را مد نظر دارندکه من هم سال هاست در این مسیر همراه شما هستم و دیگران که تفکرات قانونگرایی دارند بهتر است راه استان و دیگر مناطق کشور را برویم ، دولت در حال حاضر تقریبا همه تیم های لیگ برتری را بطور مستقیم و غیر مستقیم کمک می کند و ساوه از کشور جدا نیست و باید این تیم مانند همه تیم های کشور از پرسپولیس و استقلال تا دیگران در ساوه با همین نام حفظ شود و تیم دیگر شهرستان را هم شهر صنعتی کمک کند به لیگ برتر برسد حذف تیم شهرداری پذیرفتنی نیست و پیشاپیش این عمل را با سقوط قطعی تیم در سال بعد همراه بدانید که عاملان آن تصمیم امروز شماست وبهترین کار توقف کار و تصویب بودجه سال آینده باشگاه شهرداری است و ضمن آنکه در این مورد فقط باید شورای شهر , شهردار؛ و مرتبطین قانونی تصمیم بگیرند و هر گونه دخالت نابجا توسط هر کس یا ... اشتباه است و امید آینده جوانان ساوه به قهقهرا می فرستدولی درعین حال باز هم به بومی گرایی بازیکنان و مربیان بومی خوش نام تاکید می کنم . یا علی مدد

بازگشت به صفحه اصلی