ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجید اصدق جانشین شهردار ساوه شد

در راستای جلوگیری از ایجاد خلل در انجام امور شهرداری، جانشین شهردار ساوه انتخاب شد. به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، با توجه به مسائلی که اخیرا در حوزه مدیریت شهری ساوه بوقوع پیوسته و براساس آن دستگاه قضایی نسبت به اخذ پاسخ از تنی چند از اعضای شورا شهر، شهردار و معاونان وی در حوزه مالی اقدام کرده است، شورای شهر ساوه نسبت به تعیین جانشین برای شهردار این شهر اقدام کرد . سعید کریمی رئیس شورای اسلامی شهر ساوه دراین خصوص به ایسنا گفت: به جهت جلوگیری از بروز اخلال در انجام امور با استعلام از مراجع قانونی در دویست و چهارمین جلسه و با اکثریت آرا "مجید اصدق" را با تفویض اختیارات قانونی به عنوان جانشین شهردار انتخاب کرد . وی افزود: امید است با تعامل و درایت نامبرده امورات به نحو احسن انجام پذیرد . لازم به ذکر است که این امر پس از تصویب در هیات تطبیق فرمانداری و طی مراحل قانونی اجرایی خواهد شد

بازگشت به صفحه اصلی