ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصمیم عجولانه کمیسیون تلفیق سقوط فوتسال ساوه از لیگ برتر را در پی دارد .

کمیسیون تلفیق ساوه و بررسی دقیق تصمیمی کارشناسی:

تصمیم عجولانه سقوط فوتسال ساوه از لیگ برتر را در پی دارد . کمیسیون تلفیق ساوه و بررسی دقیق تصمیمی کارشناسی: فوتسال ساوه آنقدر پر آوازه است که بسادگی نمی توان از کنار آن عبور کرد رشته ای که به تنهایی دهه ها نام استان مرکزی را یدک می کشد نباید در اثنای اوضاع نامناسب شورای شهر و شهرداری دست به دست شود ولی در عین حال با توجه به سکوت متولیان و عدم مشاوره با کسانی که خون دل خوردند تا این تیم به اینجا برسد ریشه در مسائلی دارد که مقال مناسب تری می خواهد. اینکه این تیم می بایست با بازیکنان بومی ساوه و با توجه به درک حرفه ای بودن باشد آرزوی همیشگی مردم ساوه است نکته ای دیگر است ولی اینکه گفته می شود شهرداری ساوه نمی تواند بدلیل مشکلات مالی ادامه دهد از آن حرفاست که جنس اش را می شناسیم و به نظر می رسد بیشتر تحت تاثیر فشار باشد و اگر اینچنین است باید و باید و باید همه تیم های استان از لیگ برتر خدا حافظی کنند و فقط و فقط و فقط در اینصورت توجیه امروز قابل توجه است وگرنه تیم فوتسال با درک بومی گرایی ادامه دهدو هیچ اشکالی ندارد در آینده دوتیم در لیگ برتر داشته باشیم . این تیم با خون دل بسیاری به این مرحله رسیده و در صورت تحقق انتقال باید این نکات مورد توجه قرار گیرد. - هزینه فرهنگی که تا بحال در مورد فوتسال و .. بود نباید جذب حق وتویی ها قرار گیرد. - تیم فوتسال بعنوان امانت در اختیار شهرداری قرار گرفته و متولی اصلی آن ادارره ورزش و مردم ساوه اند . - باشگاه سن ایچ باید شرایطی را بپذیرد: که حفظ تیم در لیگ برتراقل مهم ترین آن است و در صورت سقوط باید تعهداتی مبنی بر خسارت با مستندات قابل دریافت ؛ و همینطور حفظ این تیم در ساوه از دیگر مسائل مورد توجه است. بر کمیسیون تلفیق و شخص فرماندار محترم است تا زمانیکه مستندات محکم این انتقال را با مشاوره با کارشناسان فدراسیون به تحقیق و بررسی انجام نشده با تصمیمی عجولانه آینده فوتسال ساوه را با بحران روبرو نکنند. به نظر می رسد تصمیم فعلی ؛ با توجه اطلاع بنده از برنامه باشگاه شهرداری تصمیمی عجولانه است وبدون شک مانند تصمیمات شورای فعلی در شروع کار بازهم به سقوط فوتسال که از دست دادن بیت المال را در پی دارد . بهتر است این تصمیم در فضایی آرام و بدون حاشیه وفشار انجام شود , وضمن آنکه تصمیماتی اینگونه بار ها انجام شده و سرانجامی جز سقوط نداشته و کمیسیون تلفیق مسوولیتی خطیر دارد و بهتر است از این نحوه حرکت جلوگیری کند و توجه شود که واگذاری به بخش خصوصی باید با قواعد متناسب و دقیق باشد و بااین نحوه واگذاری باید منتظر سقوط باشیم.

بازگشت به صفحه اصلی