ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرزندان ساوه وزرندیه در آینده نقشی در مدیریت کشور نخواهند داشت :

به قلم مدیر مسوول: محمدرضا علیزاده

با نگاه امروز فرزندان ساوه و زرندیه در آینده نقشی در مدیریت کشور نخواهند داشت : ما در کشوری زندگی می کنیم که وقتی خوب نگاه می کنیم می بینیم شایسته سالاری حداقل داشته انتصابات است ونداشتن مدیران رده اول کشوری و استانی نشات گرفته از کوته فکری مدیران و مسوولین فعلی است. امروز توزیع عادلانه مسوولیت ها نیازمند عدالت نیست بلکه لازمه و اجبارآنست و اگر با نگاهی بهتروواقع بینانه نگاه کنیم می بینیم برخی مسوولین همه زیر مجموعه و همشهریان خود را در اقصی نقاط کشور تقویت می کنند تا بتوانند از سبد عدالت در تقسیم پست و مقام و به تبع آن تقسیم سبد بودجه ها هم عدالت محرزتر شود واین یک رقابت موجود است ولی اینکه در حال حاضر از آنچه داشتیم گذشتیم و پشتوانه سازی هم نکردیم قطعادر آینده چیزی برای دفاع نداریم و جوانان و نوجوانان ما باید با نام مدیران و معاونین وزیر و شهرداران خود با نگاه باستانی بنگرند.امروز شهر ما میدان مدیر گردانی مدیران کل شده که فقط بله قربان گو می خواهند که صدایی نشنوند که در استان چه خبر است. امروز نه از امام جمعه ساوه ای خبری است و نه طلبه ای ساوه ای در فکر امام جمعه شدن نه از مسولین رده بالا و نه از رییس شهربانی ساوه ای و نه از مسوولین شرکت ها ی صنعتی و این یعنی فرزندان ساوه امیدی به مدیریت کلان در کشور نداشته باشند مگر با مهاجرت به تهران و عدم بازگشت به ساوه.بعد از دوره مرحوم اسلامی که در این راستا تلاش بسیاری می کرد و امروز میوه آن در ادارات کل و وزارتخانه ها را برخی از دوستان می چینند که عطای بازگشت را به انتصابات و فروش نام جوانان دیروز و فردای ساوه تر جیح می دهند و چقدر ارزان و کم بها و نمی دانند فردا فرزندان خودشان فرصتی نخواهند داشت. اداراتی که در دوره نماینده جدید تغییر کردند؛ اداراتی که تخلف انتخابات مجلس را یدک می کشیدند و یا برخی که بنام دفاع از اصولگرا و اصلاح طلبی تخلف کردند همه و همه یک فرضیه را بسرعت توسعه داده است و آن اینست که آینده ساوه را ارزان فروختید و قطعا بدانید نماینده آینده ساوه از مجموعه ساوه و زرندیه نخواهد بودتا چه رسد به تکرار شما.روند فعلی با تخریب مدیریت ساوه ای شهرداری ؛ که تا حدودی سیاسی نگری بود و البته تخلف باید رسیدگی می شد و بهتراست تفکرات خود را اصلاح کنید. نماینده محترم بداند عدم انتصابات ساوه ای ها در ساوه موقعیت شما را متزلزل نخواهد کرد بلکه نماینده ساوه ای دیگر نخواهیم داشت چون ترجیح می می دهیم به کسی اعتماد کنیم که مدیریت مردم امان را با جان خود قبول داشته باشدنه بر اساس مصالح خواب الوده خود. بازهم دوستانه ؛ خیر خواهانه ؛ و البته متذکرانه این روند را متوقف کنید برای شایسته سالاری باید مسوولین شهرساوه تا حد ممکن ساوه ای ؛ و حد اقل معاونین ازساوه باید باشند تا در آینده فقط ساوه ای باشندو از طرفی بتوانیم در مدیران کل و زارتخانه ها هم نقش ایفا کنیم و از طرفی باید مسیری برویم که فردا در جمع فرمانداران و استانداران و حتی بزرگان نظام از شهر ما باشدالبته با تفکرات فعلی میسر نیست .بر روحانیون و طلبه هاست و همه که واقعیت اینستکه شایسته سالاری اینست که ما هم به اندازه خود باید در مدیریت کشور سهم داشته باشیم . نتیجه آنکه اول قدم تسریع در انتصابات ساوه ای ها در ادارت است و دوم تقویت معاونین ادارات و در وجه امامان جماعات برداشتن قدم در راه داشتن امامان جمعه در شهرهای شهرستان های ساوه و زرندیه است تا بتوانیم در این وادی هم نفراتی برای احراز شایسته سالاری داشته باشیم .

بازگشت به صفحه اصلی