ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای اسلامی شهر ساوه اسیر چالش های پوپولیستی نشود:

تغییر پیاده راه و باز کردن مسیر ؛ رهاوردهای تفکر پوپولیستی

شورای شهرجدیدساوه اسیر چالش های پوپولیستی نشود: - بودجه فرهنگی با تمهیدات اهل فرهنگ و کارشناسان جامعه شناسی ؛ و... شناسایی شود و ا تمهیدات و تعامل ارگان های مرتبط رفع مشکل شود ، برداشتن بار مشتی همایش های تحت الحمایه بودن برخی دراستان دردی از بیش از دویست هزار نفر مردم ساوه با بیست و سه منظقه حاسیه شهر دوا نمی کند و از طرفی توسل به کلمات ویا همایش هایی با نام کلمات دین که فقط نام دین را یدک می کشد نباید ار رانت استفاده کنند ویا صرف بودجه در جاهایی که نباید مصرف شود. - فرهنگ متولی دارد و اگر هماهنگی شود این ارگان ها با قیمت و هزینه های ناچیز می توانند بهره وری بالایی را به ارمغان آورند نه هزینه جذب برای جذب - مساجد جایگاه خود را دارند و بهتر است بسمت آوردن خطبا یی از همه جریان های سیاسی کشور باشد و یک جریان هرگز نمی تواند جادبه ای ایجاد کند و رد این راستا شور می تواند راهکار ارائه کندوفقط جریان یک طرفه ارزشی ندارد و حیف بیت المال است. - ساختمان شهرداری که داعیه استان شدن ساوه را در آینده ررا در اذهان تداعی می کند باید با توجه به پرداخت صورت گرفته زئدتر افتتاح شود و رد غیر اینصورت دلاذل اصلاع رسانی شود تا مردم بدانند و نماینده شهرستان پیگیری کند که چرا بدلایلی غیر قانونی یا فرا قانونی چرا میلیارد ها سرمایه در حال از بین رفتن است . - تغییر پیاده راه و باز کردن مسیر هم از رهاوردهای تفکر پوپولیستی است بهتر است راه برون رفت را با دعوت از مشاور طرح بر طرف کنیم و بهتر است بر میلیاردها سرمایه شهر ماله نکشیم مردم متمسخر تغییرات روزمرگی شورا ها نیستند. - انتخاب شهردار را با دعوت از شهرداران بزرگ ساوجی تهران؛ شنیدن سخن شهردار فعلی و قبلی ؛ و استقلال عمل انتخاب شود و نه دستور العمل های حق وتویی یا تحت تاثیرو نفوذ مشاوران قبل از انتخابات .

بازگشت به صفحه اصلی