ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ساوه در دریاچه سراب حاشیه شهروعدم همیت مسوولینش غرق می شود.

در یاداشت مدیر مسوول بخوانید

یا داشت 26/2 ساوه در دریاچه سراب حاشیه شهروعدم همیت مسوولینش غرق می شود. حاشیه شهر ساوه نتیجه سراب تصمیم گیری مجموعه ای از مسوولین است و ساوه را غرق خواهد کردوساوه می بایست و سه منطقه حاشیه شهر شناخته شده و چند منطقه در حال ایجاد که بدلایل مختلفی از جمله مهاجرت ایجاد شده است با عدم تمرکز جدی مسوولین مر تبط همچنان حقوق تضییع شده اش ادامه داشته و دارد و کسی بفکر رفع مشکل نیست . رسیده رب راه حل سراب شده و امکان دسترسی به مسیری با وضعیت فعلی برای حل مشکل امکان ندارد . حاشیه شهر با فروش باغات و زمین های منابع طبیعی که از اوایل انقلاب با توسل به مشتی عوام فریبی عده ای را متمول کرد تسریع شده ولی آنها کاتالیزور هستند و این مسوولین مرتبط هستند که با دلایل موجه مانند نداشتن امکانات لازم و یا عوام غیر موجه باعث این هجمه شدید حاشیه شهر شده اند. در حال حاضر متولیان اصلی ؛ خود آگاهند که بر سر ساوه چه آمده و می آید ولی تا کنون در ورطه غبار آلود حرکت می کنند چون از طرفی می بایست به این مناطق امکانات لازم را بدهند و از طرفی می دانند مشتی سود جو این وضعیت را درست کرده اند و جالب آنکه هزینه کردن در این مناطق هیچگونه بازگشت قانونمندی برای شهرداری ندارد. حاشیه شهر ساوه می بایست اول کنترل شود و با برخورد شدید با زمین فروشان بزرگ و عمده و نه مردم مظلوم آغاز شود و هزینه تجهیز این مناطق از حلقوم آنان در آید که البته مرد کهن می خواهد و سلامت نفس ؟ در هر صورت حاشیه شهر ساوه نیازمند برنامه ریزی سریع و بدون نفوذ لایه های رانتی است و همین مطلب است که شاهراه انتخاب شهرداری و تغییر مسوولین مرتبط در ادارات دیگر است که همیت چنین تغییری را با پوست و جان خود لمس کنند نه خود آلوده تفکرات غیر آن باشند. بدون شک و هرگز کسانی که خود به هر عنوانی از سفره نبود قانون ، یا نقض قانون و حتی بود قانون که خدشه شرعیت داشته است متنفع شده اند که شده اند نمی توانند حاشیه شهر ساوه را سامان دهد و ابلته این با بزک این عروس سراب متفاوت است . بر دولت دوازدهم و رییس جمهور مدبر است که تسریع تغییرات لازمه این کار را با انتصاب مسوولینی مدبرتسریع نمایند تا حاشیه شهر ساوه که در خود امروز بسیاری مشکلات را یدک می کشد تبدیل به معضل نشودو توجه داشته باشیم که ساوه با این حجم تنوع در قلب ایران از هر نظر باید مورد توجه خاص باشدتا ساوه در دریاچه خود ساخته غرق نشود. ............. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی