ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در مسیر رفتن به پای صندوق شیاطین لانه کرده اند

یاد داشت روز انتخاب فردا برای انتخاب دو منتخب پای صندوق می رویم ؛ و امروز را فرصت داریم خوب فکر کنیم و با انتخابمان آینده نظام را بسازیم . در مسیر رفتن به پای صندوق شیاطین لانه کرده اند ؛ از سنگ نوشته های آسفالت خیابانی تا حضور در کوچه ها ی تزدیک حوزه ها و صفوف انتظار ؛ و بهترین و تنها راه آنست که در منزل تصمیم خود را بگیریم و در زمان رای دادن هرگز به صدای نفاسان گوش ندهیم. یادمان باشد در آنچه منتخب و منتخبین در چهار سال آینده می کنند و تبعات آن تا ابد ما شریکیم.

یاد داشت روز انتخاب فردا برای انتخاب دو منتخب پای صندوق می رویم ؛ و امروز را فرصت داریم خوب فکر کنیم و با انتخابمان آینده نظام را بسازیم . در مسیر رفتن به پای صندوق شیاطین لانه کرده اند ؛ از سنگ نوشته های آسفالت خیابانی تا حضور در کوچه ها ی تزدیک حوزه ها و صفوف انتظار ؛ و بهترین و تنها راه آنست که در منزل تصمیم خود را بگیریم و در زمان رای دادن هرگز به صدای نفاسان گوش ندهیم. یادمان باشد در آنچه منتخب و منتخبین در چهار سال آینده می کنند و تبعات آن تا ابد ما شریکیم.

بازگشت به صفحه اصلی